Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 stycznia 2012 r.
 
IBPBI/2/423-834/11/MO Czy z tytułu wniesienia aportów (aportu) w postaci praw (prawa) do znaków towarowych, Spółka powinna rozpoznać przychód w postaci wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za ww. aporty (aport)?
 
IBPBI/2/423-835/11/MO Czy nabycie udziałów od Wspólnika poniżej ich wartości rynkowej będzie całkowicie neutralne podatkowo dla Spółki? W szczególności Spółka prosi o informację, czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym nie dojdzie do powstania po stronie Spółki nieodpłatnego przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
ILPB3/423-324/11-2/MM Czy dochód uzyskany przez Spółkę z tytułu przygotowania produkcji wyrobów, które są objęte posiadanym przez Spółkę zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie Strefy, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-871/11-2/JC Czy odsetki od sald powstałe w wyniku realizacji Umowy cash-poolingu nie będą podlegały w Spółce ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 w związku z art. 16 ust. 7b ustawy o CIT?

Wskaźniki gospodarcze