Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 stycznia 2012 r.
 
ILPB3/423-326/11-2/EK Czy wniesienie Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną aportem do Spółki Celowej będzie dla Spółki neutralne podatkowo na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654)?
 
ILPB3/423-359/11-2/KS Czy wniesienie Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną aportem do Spółki Celowej będzie dla Spółki neutralne podatkowo na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654)?
 
IPPB3/423-649/11-5/MS 1. Czy w związku z faktem, iż pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki trwa od dnia 22 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Spółka będzie stosowała w pierwszym roku podatkowym przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r.?2. Czy baza danych będzie stanowiła dla Spółki podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną?3. Wg jakiej wartości należy określić wartość początkową otrzymanej w drodze aportu bazy danych w przypadku powstania dodatniej wartości firmy?
 
IPPB3/423-541/11-2/MS Czy koszty mediów oraz inne koszty wyłożone wynikające z faktur dostawców otrzymanych przez SPÓŁKA S Spk., które refakturowane są następnie na najemców bądź inne spółki, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w chwili wystawienia refaktur dotyczących tych kosztów?
 
IPPB5/423-944/11-2/AS Skuteczność zawiadomienia o wyborze „roku podatkowego” w ramach trybu rejestracyjnego podmiotu gospodarczego poprzez nadanie w polskiej placówce operatora publicznego wniosku do właściwego sądu rejestrowego wraz z załączonym zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP-2 i umową Spółki, w której określono, że rok podatkowy Spółki trwać będzie od 1 grudniado 30 listopada, a pierwszy rok podatkowy trwa od dnia zawiązania Spółki, tj. od 23 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r., zgodnie z ustawą o KRS
 
IPPB3/423-699/11-2/MS Spółka jest obowiązana do wydzielania w prowadzonej ewidencji rachunkowo-podatkowej dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (tj. dochody osiągane z działalności prowadzonej poza obszarem SSE lub te osiągane wprawdzie na obszarze SSE ale z działalności niewymienionej w żadnym z zezwoleń) oraz dochodów zwolnionych z opodatkowania (na podstawie obydwu zezwoleń łącznie). Innymi słowy, przez cały okres prowadzenia przez Spółkę działalności na terenie SSE (wynikający z pierwszego i drugiego zezwolenia) Spółka będzie zobowiązana do prowadzenia dwu odrębnych ewidencji dochodów, tj. jednej dla działalności opodatkowanej oraz odrębnej dla działalności zwolnionej z podatku dochodowego. Jednocześnie Spółka podkreśla, że zaprezentowane powyżej podejście znajduje potwierdzenie w dotychczasowej linii interpretacyjnej organów podatkowych.

Wskaźniki gospodarcze