Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 stycznia 2012 r.
 
ITPB3/423-204a/11/DK Zakres obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia.
 
ITPB3/423-204b/11/DK Zakres wystąpienia przychodu w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia.
 
IPTPB3/423-257/11-2/KJ Czy zapłacona kara z tytułu nieterminowego wykonania umowy będzie stanowić dla Spółki podatkowy koszt uzyskania przychodu?
 
IPPB5/423-947/11-2/AS Skuteczność zawiadomienia o wyborze „roku podatkowego” w ramach trybu rejestracyjnego podmiotu gospodarczego poprzez nadanie w polskiej placówce operatora publicznego wniosku do właściwego sądu rejestrowego wraz z załączonym zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP-2 i umową Spółki, w której określono, że rok podatkowy Spółki trwać będzie od 1 grudnia do 30 listopada, a pierwszy rok podatkowy trwa od dnia zawiązania Spółki, tj. od 23 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r., zgodnie z ustawą o KRS
 
IPPB5/423-945/11-2/AS Skuteczność zawiadomienia o wyborze „roku podatkowego” w ramach trybu rejestracyjnego podmiotu gospodarczego poprzez nadanie w polskiej placówce operatora publicznego wniosku do właściwego sądu rejestrowego wraz z załączonym zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP-2 i umową Spółki, w której określono, że rok podatkowy Spółki trwać będzie od 1 grudnia do 30 listopada, a pierwszy rok podatkowy trwa od dnia zawiązania Spółki, tj. od 23 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r., zgodnie z ustawą o KRS
 
IPPB5/423-946/11-2/AS Skuteczność zawiadomienia o wyborze „roku podatkowego” w ramach trybu rejestracyjnego podmiotu gospodarczego poprzez nadanie w polskiej placówce operatora publicznego wniosku do właściwego sądu rejestrowego wraz z załączonym zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP-2 i umową Spółki, w której określono, że rok podatkowy Spółki trwać będzie od 1 grudnia do 30 listopada, a pierwszy rok podatkowy trwa od dnia zawiązania Spółki, tj. od 23 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r., zgodnie z ustawą o KRS
 
IPPB5/423-981/11-2/AS Skuteczność zawiadomienia o wyborze „roku podatkowego” w ramach trybu rejestracyjnego podmiotu gospodarczego poprzez nadanie w polskiej placówce operatora publicznego wniosku do właściwego sądu rejestrowego wraz z załączonym zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP-2 i umową Spółki, w której określono, że rok podatkowy Spółki trwać będzie od 1 grudniado 30 listopada, a pierwszy rok podatkowy trwa od dnia zawiązania Spółki, tj. od 23 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r., zgodnie z ustawą o KRS
 
IPPB5/423-757/11-4/JC 1. Czy do odsetek, które będą wypłacane przez Spółkę w ramach db-CashSweep Service będą miały zastosowanie przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej jako: „ustawa o CIT”)?
2. Czy odsetki wypłacone w ramach db-CashSweep Service przez Spółkę na rzecz G. podlegają w Polsce podatkowi u źródła zgodnie z art. 21 ustawy o CIT z uwzględnieniem postanowień Umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r., Nr 1 – winno być: „Nr 12” - poz. 90; dalej jako: „UPO PL DE”)?

Wskaźniki gospodarcze