Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 stycznia 2012 r.
 
ITPB3/423-210/11/PS W zakresie skutków podatkowych przeszacowania wartości gruntu w spółdzielni mieszkaniowej na tle art. 17 ust. 1 pkt 44.
 
ITPB3/423-176/11/DK 1. Czy dotacja przedmiotowa otrzymana przez Zakład budżetowy od Miasta na bieżące utrzymanie jest dochodem wolnym od podatku i ujmuje się ją w deklaracji CIT-8/O w poz. 12?
2. Czy koszty bieżące zakładu budżetowego pokryte z dotacji są wyłączone z kosztów uzyskania przychodu?
 
IPTPB3/423-310/11-2/PM Czy Spółka ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów opisane powyżej kary umowne naliczone przez Inwestora z tytułu opóźnienia w odbiorze całości robót budowlanych?
 
IPTPB3/423-310/11-3/PM Czy kara umowna, o której mowa w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, jest kosztem uzyskania przychodu w momencie ujęcia noty obciążeniowej w księgach rachunkowych, czy też w momencie zapłaty?
 
ILPB3/423-327/11-2/KS Czy koszty wynajmu samochodów osobowych powinny być uznawane za koszty używania samochodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji będą mogły zostać zaliczone do kosztów podatkowych tylko do wysokości tzw. kilometrówki, czy też mogą być uznane za koszty podatkowe na zasadach ogólnych określonych w art. 15 ust. 1 ww. ustawy?
 
ILPB3/423-318/11-2/KS Czy w świetle przedstawionej sytuacji, Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy był odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zwolnionym od podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ILPB3/423-376/11-2/KS Czy odsetki naliczone przez bank od środków płatniczych pozostających na rachunku bankowym lokat terminowych Szpitala, który jest podmiotem o statutowej działalności w zakresie ochrony zdrowia, są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ILPB4/423-280/11-2/DS Czy w odniesieniu do samochodów osobowych użytkowanych przez Wnioskodawcę na podstawie opisanych umów zawieranych ze Spółką flotową, będzie mieć zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w konsekwencji Wnioskodawca będzie mieć obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, o której mowa w tym artykule?
 
ILPB3/423-364/11-4/MM Czy Szpital w przedstawionej sytuacji powinien zapłacić podatek dochodowy od kwoty zapłaconych odsetek, jak i wpłat na PFRON?
 
ILPB4/423-277/11-2/MC Opodatkowanie nagród w konkursach dla spółek prawa handlowego.

Wskaźniki gospodarcze