Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 stycznia 2012 r.
 
IPPB5/423-681/11-2/AS 1) Czy opisany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych wnoszony aportem przez Spółkę do spółki z o. o. będzie stanowił przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2) Czy wartość nominalna udziałów otrzymanych przez Spółkę w zamian za wniesienie do spółki z o.o. opisanego we wniosku wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa będzie stanowiła dla Komplementariusza, jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, przychód podatkowy w momencie wniesienia wkładu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-628/11-2/PK1 CIT - w zakresie ustalenia momentu uprawniającego Spółkę do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa praw do zarejestrowanych znaków towarowych
 
IPPB3/423-661/11-3/PK1 CIT - w zakresie ustalenia momentu uprawniającego Spółkę do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa praw do zarejestrowanych znaków towarowych
 
IPPB5/423-791/11-2/AS 1) Czy opisany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych wnoszony aportem do spółki z o.o. będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
2) Czy wartość nominalna udziałów otrzymanych w zamian za wniesienie do spółki z o.o. opisanego we wniosku wkładu niepieniężnego w postaci ZCP będzie stanowiła dla Banku przychód podatkowy w momencie wniesienia wkładu na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-915/11-3/AS Czy dywidendy wypłacane przez Spółkę do NewCo, w sytuacji gdy obie spółki będą należały do utworzonej przez NewCo PGK, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych i czy w związku z tym Spółka nie będzie zobowiązana do pobierania podatku u źródła z tego tytułu?
 
IPPB3/423-390/10-7/11/S/MC Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego.
 
IPPB3/423-519/11-2/DP CIT - w zakresie ustalenia dochodu w związku z otrzymaniem przez Spółkę majątku zależnej spółki kapitałowej
 
IPPB3/423-659/11-2/PK1 Czy w sytuacji, gdy w wyniku wniesienia aportem ZCP do Spółki, w Spółce powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o CIT, na podstawie art. 16g ust. 10 i ust. 10a ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2011r. w związku z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, Spółka będzie uprawniona do ustalenia wartości początkowej praw ochronnych do zarejestrowanych znaków towarowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub ZCP wnoszonego do Spółki dla celów amortyzacji według ich wartości rynkowej? Czy Spółka będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej otrzymanych w wyniku aportu ZCP praw ochronnych do zarejestrowanych znaków towarowych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie tych praw do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki, na podstawie art. 16h ust. 1 pkt 1 w związku z art. 16d ust 2 ustawy o CIT?

Wskaźniki gospodarcze