Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 stycznia 2012 r.
 
IBPBI/2/423-780/11/CzP Czy działalność w zakresie hodowli ślimaków afrykańskich jest zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej, czy też jako działalność rolnicza zwolniona jest z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-836/11/PC Czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek przekazywanych w imieniu Spółki za pośrednictwem Agenta na rzecz Uczestników Systemu posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce?
 
IBPBI/2/423-837/11/PC Czy rozliczenia pomiędzy Uczestnikami Systemu, związane z udziałem w Systemie, podlegają obowiązkom dokumentacyjnym, o których mowa art. 9a w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-516/11-2/DP CIT - ustalenia dochodu w związku z otrzymaniem przez Spółkę majątku zależnej spółki kapitałowej
 
IPPB3/423-637/11-2/PK1 CIT - w zakresie zasady określenia kosztów uzyskania przychodów w momencie zbycia przez Wnioskodawcę składników majątku wniesionych do Spółki aportem w postaci przedsiębiorstwa /zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
IPPB5/423-1016/11-2/IŚ CIT - w zakresie możliwości przyjęcia kursu średniego NBP dla ustalenia różnic kursowych według metody podatkowej
 
ILPB4/423-328/11-4/DS Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od przychodu ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu po uzyskaniu wpływu gotówki na konto Spółdzielni Mieszkaniowej?
 
ILPB3/423-440/11-2/MM Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku zbycia celem umorzenia udziałów w Spółce Nabywanej (umorzenie dobrowolne) w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku?
 
ILPB3/423-430/11-4/KS Czy w przypadku zakupu usług wymienionych w pkt 1 - 8 na obszarze Unii Europejskiej, Spółka ma prawo do zaliczenia w poczet kosztu uzyskania przychodów podatku od wartości dodanej uwzględnionego na fakturach / paragonach?
 
ILPB4/423-384/11-4/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności od podmiotu amerykańskiego.
 
ILPB4/423-279/11-4/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej (przygotowawczej raty leasingowej) w odniesieniu do pierwszego wzoru zawieranych umów.
 
ILPB4/423-297/11-5/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej (przygotowawczej raty leasingowej) w odniesieniu do drugiego wzoru zawieranych umów.
 
ILPB4/423-279/11-6/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej (przygotowawczej raty leasingowej) w odniesieniu do trzeciego wzoru zawieranych umów.

Wskaźniki gospodarcze