Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 stycznia 2012 r.
 
IBPBI/2/423-1168/11/JD Czy koszt publikacji przekazywanych jako forma reklamy, reprezentacji oraz przekazywanych publikacji na rzecz bibliotek, zgodnie z właściwą ustawą, zaprzyjaźnionym instytucjom kultury (muzea, domy kultury, szkoły) oraz przekazania egzemplarzy autorskich, a także przekazania publikacji w celach informacyjnych na rzecz własnych pracowników jako egzemplarze robocze jest kosztem uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-777/11/MS Czy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty otrzymywane od drugiej spółki z tytułu udziału w przychodach ze wspólnego przedsięwzięcia stanowią dla Spółki przychód w dacie otrzymania pieniędzy czy w dacie dokonania miesięcznego rozliczenia przychodów?
 
IBPBI/2/423-814/11/AP Czy zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca postępuje właściwie zaliczając do kosztów uzyskania przychodu opłaty ponoszone przez osoby przebywające w zagranicznej podróży służbowej i wynajmujące samochód osobowy w miejscu docelowym podróży (opłaty za wynajem samochodu za granicą, opłaty za paliwo, parkingi, autostrady itp.)?
 
IBPBI/2/423-822/11/AP Czy w pierwszym roku podatkowym, trwającym od 10 listopada 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Spółka powinna stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.?
 
IPTPB3/423-262/11-2/IR Czy koszty uzyskania przychodów zarówno pośrednio związane z uzyskanym w roku podatkowym przychodem, a stanowiące dostawy niefakturowane, ujęte w księgach roku To, za który Wnioskodawca sporządzi zeznanie podatkowe CIT-8 na podstawie wewnętrznych dowodów księgowych, tj. „poleceń księgowania" będą stanowić koszty uzyskania przychodów tego roku podatkowego?
 
IPTPB3/423-262/11-3/IR Czy Wnioskodawca ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów roku podatkowego następującego po roku, za który sporządzane będzie zeznanie podatkowe CIT-8, (tj. roku T1) kwot ewentualnych różnic pomiędzy kwotami kosztów wykazanymi w wewnętrznych dowodach księgowych, tj. poleceniach księgowania, które będą ujęte w roku podatkowym To a otrzymanymi fakturami, rachunkami (i/lub innymi zewnętrznymi dowodami księgowymi) dokumentującymi te koszty, które Wnioskodawca otrzyma po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego za rok To?
 
IPTPB3/423-262/11-4/IR Czy koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z uzyskanym w roku podatkowym przychodem, a stanowiące dostawy niefakturowane, ujęte w księgach roku To, za który Wnioskodawca sporządzi zeznanie podatkowe CIT-8 na podstawie wewnętrznych dowodów księgowych, tj. „poleceń księgowania" będą stanowić koszty uzyskania przychodów tego roku podatkowego?
 
IPTPB3/423-262/11-5/IR Czy Wnioskodawca ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów roku podatkowego następującego po roku, za który sporządzane będzie zeznanie podatkowe CIT-8, (tj. roku T1) kwot ewentualnych różnic pomiędzy kwotami kosztów wykazanymi w wewnętrznych dowodach księgowych, tj. poleceniach księgowania, które będą ujęte w roku podatkowym To a otrzymanymi fakturami, rachunkami (i/lub innymi zewnętrznymi dowodami księgowymi) dokumentującymi te koszty, które Wnioskodawca otrzyma po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego za rok To?
 
IPPB3/423-282/10-6/12/S/MS CIT - w zakresie skutków podatkowych związanych z nabyciem od innego banku wierzytelności z tytułu kredytów i pożyczek

Wskaźniki gospodarcze