Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 lutego 2012 r.
 
IPPB5/423-727/11-4/AM Czy w związku z przeznaczeniem części wyremontowanego budynku na prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w stosunku do składek członkowskich przeznaczonych na zakup i remont przedmiotowej nieruchomości powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPPB5/423-768/11-4/AM zastosowanie zwolnienia przedmiotowego w związku z przeznaczeniem dochodu na realizację celów statutowych
 
IPPB5/423-671/11-2/AM Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę wskutek otrzymania darowizny nieruchomości, oraz dochody z tytułu bycia akcjonariuszem utworzonej spółki komandytowo-akcyjnej będą wolne od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 4a lit. b) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „updop”)?
 
IPPB5/423-729/11-2/AM aktualność certyfikatu rezydencji, odpowiedzialność płatnika, forma certyfikatu rezydencji
 
IPPB5/423-864/11-2/IŚ zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.
 
IPPB5/423-860/11-2/IŚ zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.
 
IPPB5/423-862/11-2/IŚ zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.
 
IPPB5/423-863/11-2/IŚ zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.
 
IPPB5/423-866/11-2/IŚ zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.
 
IPPB5/423-865/11-2/IŚ zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.

Wskaźniki gospodarcze