Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 lutego 2012 r.
 
IBPBI/2/423-262,263/11/CzP „Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątku opisanych w stanie faktycznym do dnia 31 grudnia 2011r. (a więc w pierwszym roku podatkowym Spółki), wniesionych do niej aportem w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2011r. i zakwalifikowanych w Spółce jako środki obrotowe (towary), kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za przedmiot wkładu? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/?
Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątku opisanych w stanie faktycznym po dniu 31 grudnia 2011r., wniesionych do niej aportem w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2011r. i zakwalifikowanych w Spółce jako środki obrotowe (towary), kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za przedmiot wkładu? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/”
 
IBPBI/2/423-341/11/MS Czy wynagrodzenie za usługi marketingowe wypłacane Zamawiającemu na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi - Warunki współpracy jest dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-316/11-4/PM Czy nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskania przychodów z wynajmu lokali mieszkalnych uwzględniająca zwrot kapitału i godziwy zysk będzie zaliczona do działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też będzie zaliczana do gospodarki zasobami mieszkaniowymi i będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-277/11-4/KJ Czy wartość otrzymanych przez Spółkę za pośrednictwem Spółki Akcyjnej „A” nieodpłatnych świadczeń opisanych w stanie faktycznym, finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie zalicza się do przychodu, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-277/11-5/KJ Czy Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, poniesione koszty wkładu prywatnego w postaci wkładu gotówkowego oraz w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń za czas pracy pracowników biorących udział w szkoleniu?
 
IPTPB3/423-274/11-4/GG Czy poniesione koszty uzyskania przychodów związane w powodzią, która miała miejsce w miesiącach maj i czerwiec 2010 r. stanowią koszty działalności Spółki związane z działalnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym i mają wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie należy ich uwzględniać przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawą opodatkowania ?
 
IPTPB3/423-274/11-5/GG Czy zaliczka na poczet odszkodowania wypłacona przez ubezpieczyciela w związku z powodzią która miała miejsce w miesiącach maj i czerwiec 2010 r. stanowi przychód z działalności Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wpływa na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie należy jej uwzględniać przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania?
 
IPTPB3/423-274/11-6/GG Czy ostateczne rozliczenie odszkodowania, wypłacone przez ubezpieczyciela w związku z powodzią która miała miejsce w miesiącach maj i czerwiec 2010 r. stanowi przychód z działalności Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wpływa na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie należy jej uwzględniać przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania?
 
ITPB3/423-255/11/PS W zakresie prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu partycypacji w opracowaniu dokumentacji technicznej oraz budowie sieci wodociągowej.

Wskaźniki gospodarcze