Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 lutego 2012 r.
 
IP-PB3-423-456/07-2/JG Koszty związane z używaniem składników majątku do celów innych niż działalność gospodarcza nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów tej działalności. Tylko wydatki związane z eksploatacją samochodu do celów służbowych stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów.
 
IBPBI/2/423-1086/11/PP Czy w prezentowanym zdarzeniu przyszłym, w związku z otrzymanym aportem (wkładem niepieniężnym) w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego będą wchodzić składniki majątku (w postaci m.in. praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization Internal Market)), które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Osobę Trzecią wnoszącą wkład niepieniężny, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników według sumy ich wartości rynkowej (jako wartości początkowej) w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy, wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IBPBI/2/423-1087/11/PP Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 
IBPBI/2/423-1088/11/PP Czy w pierwszym roku podatkowym, trwającym od 29 listopada 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku, Spółka powinna stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 roku? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 
IBPBI/2/423-1089/11/PP Czy w prezentowanym zdarzeniu przyszłym, w związku z otrzymanym aportem (wkładem niepieniężnym) w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego będą wchodzić składniki majątku (w postaci m.in. praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization Internal Market)), które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Osobę Trzecią wnoszącą wkład niepieniężny, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników według sumy ich wartości rynkowej (jako wartości początkowej) w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy, wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IBPBI/2/423-1099/11/PP Czy otrzymane w ramach zawartej ugody środki pieniężne w kwocie 811.928,45 zł podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych czy też są zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1100/11/PP Czy otrzymane w ramach zawartej ugody środki pieniężne mogą podlegać wyłączeniu z przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od prawnych?
 
IBPBI/2/423-1101/11/PP Czy aby ustalić wartość początkową ulepszonego obiektu należy dokonać jego częściowej likwidacji wartościowej i o pozostałą wartość (po likwidacji) zwiększyć poniesione nakłady na przebudowę, czy też wydatki poniesione na przebudowę tej sieci powiększą wartość początkową tegoż środka trwałego?
 
IBPBI/2/423-1111/11/PP Czy otrzymany przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego zespół składników stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-309/11-2/ŁM Czy dochody uzyskiwane przez Wspólnotę z najmu dodatkowych pomieszczeń, przez mieszkańców zamieszkałych na terenie Wspólnoty, powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1124/11/MO Czy Koło musi odprowadzać podatek dochodowy od osób prawnych od uzyskanych odsetek z lokat bankowych oraz odsetek z bieżącego rachunku bankowego?

Wskaźniki gospodarcze