Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 lutego 2012 r.
 
ILPB3/423-595/09/12-S/EK Czy wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa (z wyłączeniem nieruchomości) będzie generowało przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-11-5/EK 1. Czy wydzielony w Spółce dział B w sposób opisany w stanie faktycznym stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy podział Spółki polegający na wydzieleniu działu B do C nie będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-405/11-4/JG Czy wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych dla kontrahentów oraz cateringu będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 
ILPB3/423-409/11-2/JG Podatek dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji podatkowej wydatków poniesionych na: przygotowanie studium wykonalności, przygotowanie wniosku o pozyskanie dofinansowania środków unijnych, działania promocyjne i informacyjne, usługi i opinie doradcze, w tym związane z pozyskaniem finansowania dłużnego, oraz analizy marketingowe.
 
IBPBI/2/423-1394/11/PP Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia (np. w formie sprzedaży) przez Spółkę składników majątkowych stanowiących elementy przedsiębiorstwa otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego, w tym: zapasów, towarów, produktów i innych składników majątkowych, za wyjątkiem produkcji w toku, które na moment dokonania aportu nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Wnoszącej aport w przypadku wystąpienia na aporcie dodatniej wartości firmy?
 
IBPBI/2/423-1395/11/PP Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia (np. w formie sprzedaży) przez Spółkę składników majątkowych stanowiących elementy przedsiębiorstwa otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego, w tym: zapasów, towarów, produktów i innych składników majątkowych, za wyjątkiem produkcji w toku, które na moment dokonania aportu nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Wnoszącej aport w przypadku niewystąpienia na aporcie dodatniej wartości firmy?
 
IBPBI/2/423-1396/11/PP Jak należy ustalić koszty uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia (np. w formie sprzedaży) przez Spółkę zrealizowanego projektu deweloperskiego, w części dotyczącej pozycji określonej w dniu aportu jako produkcja w toku (w przypadku gdy na aporcie wystąpiła dodatnia wartość firmy)?
 
IBPBI/2/423-1397/11/PP Jak należy ustalić koszty uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia (np. w formie sprzedaży) przez Spółkę zrealizowanego projektu deweloperskiego, w części dotyczącej pozycji określonej w dniu aportu jako produkcja w toku (w przypadku gdy na aporcie nie wystąpiła dodatnia wartość firmy)?
 
IBPBI/2/423-1398/11/PP Czy przeniesienie razem ze wskazanym przedsiębiorstwem związanych z nim zobowiązań powinno być dla Spółki neutralne dla celów podatku dochodowego?
 
IPTPB3/423-299/11-2/PM Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie w formie pieniężnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1399/11/PP Czy przeniesienie razem ze wskazanym zespołem składników związanych z nim zobowiązań powinno być dla Spółki neutralne dla celów podatku dochodowego?

Wskaźniki gospodarcze