Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 lutego 2012 r.
 
IBPBI/1/423-35/11/AB Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wypłaconej nowemu (przejmującemu) zakładu pracy pracodawcy, na poczet wypłacanych przez niego pracownikom należności wynikających ze stosunku pracy.
 
ILPB4/423-312/11-2/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Spółki w holenderskiej spółce osobowej.
 
IPPB5/423-1017/11-2/IŚ skutki przewalutowania kredytów z EUR na PLN.
 
IPPB5/423-988/11-2/IŚ skutków w postaci różnic kursowych związanych z przychodami (należności) z tytułu zmiany metody ustalania różnic kursowych z rachunkowej na podatkową.
 
IPPB5/423-1030/11-2/AS Czy kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży Środków Trwałych sfinansowanych częściowo z programu SPOT będzie wartość, która odpowiada poniesionym wydatkom na ich nabycie (niezależnie od źródła ich finansowania), tj. wartość początkowa wynikająca z ewidencji środków trwałych, zmniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych bez względu na to, czy odpisy te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-924/11-3/AS Czy Spółka w pierwszym roku podatkowym (tj. w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r., a zakończy 31 grudnia 2011 r.) ma obowiązek stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.?
 
IPPB5/423-917/11-2/AS możliwość rozliczenia straty po okresie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej

Wskaźniki gospodarcze