Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 lutego 2012 r.
 
ITPB3/423-698a/10/12-S/PST Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy?
 
IBPBI/2/423-1303/11/AK W jakiej wysokości i w jakim okresie rozliczeniowym wartość przejętych w formie aportu umów i kontraktów handlowych stanowiących element zorganizowanej części przedsiębiorstwa może być uznana przez Spółkę jako koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 
IBPBI/2/423-1304/11/AK Czy na potrzeby wyliczenia współczynnika "trzykrotności wartości kapitału zakładowego spółki" o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT, należy przyjąć jedynie wartość zarejestrowanego kapitału zakładowego faktycznie przekazaną do Spółki i równą wartości nominalnej udziałów wydanych wspólnikom, czyli w chwili obecnej w sytuacji Wnioskodawcy kwotę 27.688.500 zł pomnożoną przez 3? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IPPB5/423-835/11-2/AM Czy Spółka może funkcjonować jako członek PGK, o której mowa w art. 1a ust. 1 ustawy o CIT, pomimo korzystania ze zwolnienia z podatku CIT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CII? Czy rozpoczęcie korzystania przez Spółkę ze zwolnienia z podatku CIT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie SSE (o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT) po zawiązaniu PGK nie będzie stanowiło przesłanki do stwierdzenia, że doszło do naruszenia warunków uznania PGK za podatnika, i w konsekwencji PGK nie utraci statusu podatnika na podstawie art. 1a ust. 10 ustawy o CIT?

Wskaźniki gospodarcze