Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 2 marca 2012 r.
 
IBPBII/2/423-31/11/MMa Czy dywidendy wypłacane przez wnioskodawcę dla udziałowca, w sytuacji gdy obie spółki będą należały do utworzonej przez udziałowca podatkowej grupy kapitałowej, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych i czy w związku z tym wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania podatku u źródła z tego tytułu?
 
IBPBII/2/423-32/11/MMa Czy dywidendy wypłacane przez wnioskodawcę dla udziałowca, w sytuacji gdy obie spółki będą należały do utworzonej przez udziałowca podatkowej grupy kapitałowej, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych i czy w związku z tym wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania podatku u źródła z tego tytułu?
 
IPPB5/423-1105/11-4/AJ Czy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop za „podmiot, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę” można uznać dyrektorów Funduszu, pełniących swoje obowiązki za zgodą Centralnego Banku Cypru oraz czy w konsekwencji Fundusz korzysta ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop ?
Czy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop za „podmiot, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę” można uznać menadżerów Funduszu, zaaprobowanych przez Centralny Bank Cypru oraz czy w konsekwencji Fundusz korzysta ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop ?
Czy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f ustawy o pdop za „podmiot, który prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmiot ten ma swoją siedzibę” można uznać cypryjską firmę inwestycyjną oraz czy w konsekwencji Fundusz korzysta ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o pdop ?

Wskaźniki gospodarcze