Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 marca 2012 r.
 
ILPB3/423-664/10-2/GC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie:
1. odrębnego ustalania dochodu strefowego (straty strefowej) w przypadku posiadania przez Spółkę kilku zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
2. możliwości zsumowania kwot zwolnień podatkowych przysługujących Spółce w odniesieniu do wydatków wynikających z trzech zezwoleń,
3. zwolnienia obejmującego swym zakresem nowe technologie.
 
ILPB4/423-370/11-2/MC Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może odstąpić od obciążania Agentów / Zleceniobiorców z tytułu używania przez nich składników majątku Spółki w celu wykonania usług na rzecz Spółki, a jednocześnie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty związane z tymi składnikami majątkowymi?
 
ILPB4/423-376/11-2/DS Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo opłaty wstępnej (czynsz inicjalny, czynsz zerowy) wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego w jej pełnej wysokości w miesiącu ujęcia kosztu w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury, tj. we wrześniu br.?

Wskaźniki gospodarcze