Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 marca 2012 r.
 
IBPBI/2/423-633/11/MS Czy wypłata wynagrodzenia w postaci nieruchomości oraz w formie gotówkowej dokonywana z tytułu umorzenia udziałów w Spółce, która spowoduje zmniejszenie stanu majątkowego Spółki prowadzi do powstania przychodu w Spółce na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-634/11/MS Czy w przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o rozwiązaniu umowy najmu lokalu handlowego w związku z brakiem ekonomicznego uzasadnienia dla dalszego prowadzenia działalności w tym lokalu, można uznać niezamortyzowaną część nakładów inwestycyjnych jako koszt uzyskania przychodów dla celów podatkowych, pomimo braku fizycznej likwidacji poniesionych nakładów?
 
IBPBI/2/423-631/11/AP Czy dochód jaki uzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym będzie kwalifikowany do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy w związku z pytaniem 1 dochód ten podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ILPB4/423-337/11-4/MC Pobór podatku u źródła z tytułu należności licencyjnych.
 
IPPB5/423-573/11-3/PS obowiązek zapłaty podatku z tytułu przychodów z odsetek od pożyczek wskazanych w stanie faktycznym ciąży na Spółce, gdyż w świetle obowiązujących przepisów osoby fizyczne będące pożyczkobiorcami nie będą stanowić płatników podatku. Ponadto w ocenie Spółki, pomimo ciążącego na niej obowiązku do zapłaty podatku z tytułu przychodów z odsetek od pożyczek wskazanych w stanie faktycznym, nie będzie ona zobowiązana do zapłaty z tego tytułu zaliczek na podatek, o których mowa w art. 25 ust. 1 i następne updop. Spółka stoi także na stanowisku, że będzie zobowiązana do złożenia zeznania rocznego oraz zapłaty podatku od odsetek z tytułu pożyczek wskazanych w stanie faktycznym zgodnie z art. 27 ust. 1 updop.

Wskaźniki gospodarcze