Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 kwietnia 2012 r.
 
ILPB4/423-46/11-4/MC Czy skan rachunku jest wystarczającym dokumentem, aby uznać poniesiony wydatek za koszt podatkowy?
 
ILPB4/423-353/11-3/DS W jaki sposób Spółka winna ustalić wartość początkową prawa do znaku towarowego, jako wartości niematerialnej i prawnej, otrzymanego w ramach wniesionej aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
 
ILPB4/423-345/11-6/DS 1. W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątkowych w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy?
2. W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątków w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy?
3. Czy znaki towarowe zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego wniesione aportem do Spółki, lecz niezarejestrowane na moment wniesienia aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe?
4. Jak ustalić wartość początkową znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, lecz niezarejestrowanego na moment wniesienia aportu dla celów amortyzacji, jeżeli nie został on ujęty w ewidencji zbywcy jako wartość niematerialna i prawna, mimo istnienia takiego obowiązku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o rachunkowości?
 
ILPB4/423-346/11-6/ŁM 1. W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątkowych w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy?
2. W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątków w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy?
3. Czy znaki towarowe zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego wniesione aportem do Spółki, lecz niezarejestrowane na moment wniesienia aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe?
4. Jak ustalić wartość początkową znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, lecz niezarejestrowanego na moment wniesienia aportu dla celów amortyzacji, jeżeli nie został on ujęty w ewidencji zbywcy jako wartość niematerialna i prawna, mimo istnienia takiego obowiązku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o rachunkowości?
 
ILPB4/423-341/11-2/MC Czy moment poniesienia wydatków inwestycyjnych, będących podstawą zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, oznacza dzień ujęcia wydatku w księgach rachunkowych, czyli jest określony na zasadzie memoriałowej?
 
ILPB3/423-438/11-2/KS Czy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na sfinansowanie kursu oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości dla prokurenta, udziałowca jako członka zarządu?
 
ILPB4/423-344/11-6/MC 1. W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątkowych w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy?
2. W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątków w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy?
3. Czy znaki towarowe zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego wniesione aportem do Spółki, lecz niezarejestrowane na moment wniesienia aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe?
4. Jak ustalić wartość początkową znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji w Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, lecz niezarejestrowanego na moment wniesienia aportu dla celów amortyzacji, jeżeli nie został on ujęty w ewidencji zbywcy jako wartość niematerialna i prawna, mimo istnienia takiego obowiązku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o rachunkowości?
 
ILPB3/423-437/11-4/JG Czy różnice (nadwyżki lub niedobory) w rozliczeniach kasowych z klientami powstałe w trakcie miesiąca przy wyjmowaniu kaset oraz z rozliczenia inwentaryzacji, tj. opróżnienia w całości automatu z gotówki, wynikające z przyczyn technicznych w działaniu automatu zaksięgowane przez Zakład na pozostałe przychody bądź koszty operacyjne stanowią przychody podatkowe (nadwyżki) i koszty uzyskania przychodów (niedobory) w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-477/11-2/JG Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu.
 
ILPB3/423-478/11-2/JG Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
IBPBI/2/423-1233/11/PP Czy prawidłowym jest przyjęcie przez Spółkę kursu umownego (jako kurs faktycznie zastosowany) do określenia wysokości różnic kursowych powstałych w związku ze spłatą zobowiązań wobec Wspólnika poprzez potrącenie umowne?

Wskaźniki gospodarcze