Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 kwietnia 2012 r.
 
ITPB3/423-194a/11/AM Czy przedstawiony sposób rozliczania kosztów związanych wyłącznie z działalnością Oddziału (które w całości wyłączane są z kosztów uzyskania przychodu), kosztów związanych zarówno z działalnością oddziału i Centrali (które zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu w oparciu o zasadę wyrażoną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym) oraz kosztów związanych wyłącznie z działalnością Centrali (które w całości stanowią koszty uzyskania przychodu) jest prawidłowy?
 
ITPB3/423-194b/11/AM Czy przedstawiony sposób rozliczania kosztów związanych wyłącznie z działalnością Oddziału (które w całości wyłączane są z kosztów uzyskania przychodu), kosztów związanych zarówno z działalnością oddziału i Centrali (które zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu w oparciu o zasadę wyrażoną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym) oraz kosztów związanych wyłącznie z działalnością Centrali (które w całości stanowią koszty uzyskania przychodu) jest prawidłowy?
 
ITPB3/423-403b/11/AW Czy Spółka, w związku z wystawianiem faktur korygujących do faktur wewnętrznych i zmniejszeniem kwoty VAT należnego, zobowiązana jest do rozpoznania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie odpowiadającej skorygowanemu podatkowi VAT w miesiącu wystawienia faktury korygującej, czy też w miesiącu, w którym zostanie złożona deklaracja VAT, w której ujęta zostania ta faktura korygująca (tj. w miesiącu następującym po miesiącu wskazanym w punkcie (1) powyżej)?
 
ITPB3/423-403a/11/AW skutki podatkowe wystawiania faktur korygujących i zmniejszenia kwoty należnego podatku od towarów i usług
 
ITPB3/423-354a/11/AM Czy ponoszone przez Spółkę nakłady na modernizacje, ulepszenie, w tym rozbudowę, na obce budynki i budowle, niegdyś już remontowane przez Spółkę, o wartości przekraczającej 3 500 zł można w omawianej sytuacji potraktować jako nowe, odrębne inwestycje w obcych środkach trwałych i przyjąć okres amortyzacji 10 lat zgodnie z art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy należałoby poniesione nakłady uznać za ulepszenie istniejących już inwestycji w obcych środkach trwałych, tj. budynkach i budowlach, zwiększając ich dotychczasową wartość początkową i jednocześnie kontynuując dotychczasową stawkę amortyzacji na poziomie 4% w skali roku?
 
ITPB3/423-354b/11/AM Czy ponoszone przez Spółkę nakłady na obce budynki i budowle, nie remontowane dotychczas przez Spółkę, o wartości przekraczającej 3 500 zł można w omawianej sytuacji potraktować jako nowe, odrębne inwestycje w obcych środkach trwałych i przyjąć okres amortyzacji 10 lat zgodnie z art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/1/423-46/11/KB sposób kalkulowania dochodu uzyskiwanego z tytułu prowadzenia przez Spółkę działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie trzech zezwoleń
 
IBPBI/2/423-1254/11/MO Czy zapłacone opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, dotyczące lat od 2006 do 2010, w łącznej kwocie: 528.157,95 zł stanowią koszt uzyskania przychodu w roku 2011, tj. w roku ich zarachowania i zapłaty?
 
IBPBI/2/423-1260/11/SD Na jakich zasadach opodatkowany będzie przychód uzyskiwany przez Komplementariusza – Wnioskodawcę z tytułu udziału w SKA?
 
IBPBI/2/423-1261/11/AK Na jakich zasadach opodatkowany będzie przychód uzyskiwany przez Komplementariusza - Wnioskodawcę z tytułu udziału w SKA? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)