Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 kwietnia 2012 r.
 
ITPB3/423-389/11/DK Opodatkowanie transakcji wniesienia aportem Działu Marketingu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
ITPB3/423-390/11/DK Opodatkowanie transakcji wniesienia aportem Działu Nieruchomości Inwestycyjnych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
ITPB3/423-357/11/AW Czy uzupełniająca płatność obszarowa do powierzchni grupy upraw podstawowych jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy wydatki sfinansowane z otrzymanych przez Spółkę płatności bezpośrednich <a) jednolitej płatności obszarowej oraz b) płatności uzupełniającej> stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki ?
 
ILPB4/423-7/11/12-S/DS 1. Czy przychodem ze zniesienia współwłasności jest wartość rynkowa udziału we współwłasności, którą każda ze stron utraci (zbędzie) w związku ze zniesieniem współwłasności?
2. Czy niezamortyzowana wartość budynków i budowli, które w wyniku zniesienia współwłasności staną się własnością drugiej strony oraz wartość utraconego prawa współwłasności w prawie wieczystego użytkowania gruntu w tej części, w której właścicielem będzie druga strona, będzie kosztem uzyskania przychodu?
3. Czy wartość początkową prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz budynków i budowli, których jedynym właścicielem po zniesieniu współwłasności będzie Spółka, należy powiększyć o wartość równą przychodowi, o którym mowa w pytaniu 1, w ten sposób, że wartość każdego środka trwałego, którego jedynym właścicielem po zniesieniu współwłasności będzie Spółka należy powiększyć odpowiednio o wartość rynkową udziału posiadanego obecnie przez P we własności każdego ze składników majątku?
 
IPPB5/423-4/12-2/DG Czy kwota meksykańskiego podatku VAT, zawarta w fakturach za usługi noclegowe oraz organizacji spotkań biznesowych, stanowi dla podatnika koszt uzyskania przychodu?
 
IPPB3/423-1109/11-2/PK1 Czy rozszerzenie zakresu licencji na użytkowanie programu komputerowego na nowe moduły oraz zwiększenie dopuszczalnej liczby użytkowników programu komputerowego z 20 do maksymalnie 50 stanowi udzielenie nowej licencji, a w konsekwencji stanowi nabycie nowej wartości niematerialnej i prawnej, która podlega amortyzacji stosownie do przepisu art. 16b ust. 1 pkt. 4 lub 5? Czy stosownie do przepisu art. 16 g ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 poza opłatą jednorazową z tytułu zwiększenia maksymalnej liczby użytkowników oraz udzielenia prawa do użytkowania nowych modułów programu komputerowego do wartości początkowej tej nowej licencji Spółka obowiązana jest wliczyć wszystkie koszty wdrożenia nowych modułów?
 
IPPB3/423-1110/11-2/PK1 Czy dla Spółki kapitałowej 1 kosztem uzyskania przychodu z tytułu wniesienia Nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego do Spółki kapitałowej 2 będzie wartość początkowa przedmiotu wkładu (tj. Nieruchomości) wynikająca z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki kapitałowej 1 pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem wkładu do Spółki kapitałowej 2 sumę odpisów amortyzacyjnych?

Wskaźniki gospodarcze