Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 maja 2012 r.
 
ITB3/423-381/11/DK Czy wniesienie Oddziału aportem do Spółki Celowej będzie dla Spółki neutralne podatkowo na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-352/11/PS W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy, dotyczącym niedostatecznej kapitalizacji.
 
ITPB3/423-348/11/DK Czy wydzielony segment działalności łącznie ze znakami towarowymi, w przypadku aportu do innej spółki kapitałowej, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?Czy wartość udziałów, które Spółka obejmie w zamian za wniesienie aportem części przedsiębiorstwa wraz ze znakami towarowymi do innej spółki kapitałowej nie będzie stanowiła, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodu podatkowego Spółki?Czy wydzielona część przedsiębiorstwa łącznie ze znakami towarowymi, w przypadku aportu do innej spółki kapitałowej, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług i transakcja ta, zgodnie z art. 6 pkt tej ustawy, nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 
ITPB3/423-344b/11/DK Rozliczenie podatkowe nieodpłatnego przekazania inwestycji w obcym środku trwałym.
 
IBPBI/2/423-154/12/AP W jaki sposób Wnioskodawca ma określić koszty sprzedaży składników majątkowych - akcji nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa?
 
IBPBI/2/423-155/12/AP W jaki sposób Wnioskodawca ma określić koszty sprzedaży składników majątkowych - akcji nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa?
 
ILPB4/423-373/11-3/DS W jaki sposób Spółka winna ustalić wartość początkową prawa do znaku towarowego, jako wartości niematerialnej i prawnej, otrzymanego w ramach wniesionej aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
 
ILPB4/423-358/11-4/ŁM Czy dochód Wspólnoty, uzyskany z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, który jest następnie w całości przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych wspólnoty jest dochodem zwolnionym z podatku dochodowego osób prawnych, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-366/11-4/MC Czy Spółka może zaliczyć pierwszą wyższą opłatę leasingową z każdej z trzech umów do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu poniesienia - sierpniu 2011 r.?
 
ILPB3/423-445/11-4/JG Czy nieodpłatna praca osób pozbawionych wolności na rzecz Wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną Gminy jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które należy wycenić według wynagrodzenia należnego za taką pracę i zaliczyć w przychody podatkowe Jednostki?
 
ILPB4/423-477/11-4/MC Czy Spółka wyżej określoną pierwszą ratę może zaliczyć w całości do kosztów podatkowych w dacie poniesienia, tj. otrzymania i zaksięgowania faktury przez Spółkę, czy też pierwszą ratę należy zaliczyć do pośrednich kosztów podatkowych i rozliczyć jej wartość w kosztach uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu trwania umowy?
 
IPPB3/423-7/12-2/DP Czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (SKA) rodzi jakiekolwiek konsekwencje podatkowe po jego stronie?
 
IPPB3/423-24/12-2/DP Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia spółdzielni pracy, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółdzielni pracy?
 
IPPB3/423-101/12-2/EŻ Czy koszty zakupionej bazy danych wyników sportowych od szwajcarskiej firmy stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
 
IPPB3/423-32/12-2/DP Czy wniesienie przez Spółkę B. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością aportem, do spółki komandytowej całości swojego przedsiębiorstwa, jako komplementariusza tej spółki będzie skutkowało po jej stronie powstaniem przychodu, który podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-45/12-2/MC Czy poniesione przez Spółkę koszty badania przekształconych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF za lata 2008-2010 oraz trzy kwartały 2011 roku mogą zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu pośrednio związane z przychodem zgodnie z art. 15 ust 4d?
 
ILPB4/423-360/11-2/MC 1. Jak w przedmiotowym stanie faktycznym należy ustalić wysokość dochodu do opodatkowania związanego z otrzymaniem przez Spółkę przedsiębiorstwa w ramach likwidacji Spółki Zależnej?
2. Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wartość składników majątkowych wchodzących w skład otrzymanego w ramach likwidacji Spółki Zależnej przedsiębiorstwa, będących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi należy wykazać w wartości ustalonej przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa?
3. Czy tak ustalona wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wartość ustalona przez Spółkę, nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) będzie podstawą dokonywania przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów?
4. Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wartość początkowa środków trwałych, których budowa została rozpoczęta przez Spółkę Zależną i zakończona przez Spółkę, powinna zostać ustalona jako wartość tych środków trwałych ustalona przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego (nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) powiększona o koszt wytworzenia poniesiony przez Spółkę?
 
IPPB3/423-63/12-4/MC Czy Spółdzielnia postąpiła prawidłowo nie zaliczając do kosztów uzyskania przychodu kwoty zapłaconej w 2011r. wynikającej z ugody sądowej?
 
ILPB4/423-360/11-3/MC 1. Jak w przedmiotowym stanie faktycznym należy ustalić wysokość dochodu do opodatkowania związanego z otrzymaniem przez Spółkę przedsiębiorstwa w ramach likwidacji Spółki Zależnej?
2. Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wartość składników majątkowych wchodzących w skład otrzymanego w ramach likwidacji Spółki Zależnej przedsiębiorstwa, będących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi należy wykazać w wartości ustalonej przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa?
3. Czy tak ustalona wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wartość ustalona przez Spółkę, nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) będzie podstawą dokonywania przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów?
4. Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wartość początkowa środków trwałych, których budowa została rozpoczęta przez Spółkę Zależną i zakończona przez Spółkę, powinna zostać ustalona jako wartość tych środków trwałych ustalona przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego (nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) powiększona o koszt wytworzenia poniesiony przez Spółkę?
 
IPPB3/423-1100/11-5/KK Opłata wstępna i administracyjna powinna zostać rozliczona w czasie i stanowić koszt uzyskania przychodów rozliczany w czasie trwania umowy leasingu, tj. przez okres 60 miesięcznych rat. W taki też sposób postąpiono w przedmiotowej sprawie zaliczając podatkowo opłatę wstępną i administracyjną do kosztów proporcjonalnie przez czas trwania umowy leasingu.
 
ILPB4/423-360/11-4/MC 1. Jak w przedmiotowym stanie faktycznym należy ustalić wysokość dochodu do opodatkowania związanego z otrzymaniem przez Spółkę przedsiębiorstwa w ramach likwidacji Spółki Zależnej?
2. Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wartość składników majątkowych wchodzących w skład otrzymanego w ramach likwidacji Spółki Zależnej przedsiębiorstwa, będących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi należy wykazać w wartości ustalonej przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa?
3. Czy tak ustalona wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wartość ustalona przez Spółkę, nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) będzie podstawą dokonywania przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów?
4. Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wartość początkowa środków trwałych, których budowa została rozpoczęta przez Spółkę Zależną i zakończona przez Spółkę, powinna zostać ustalona jako wartość tych środków trwałych ustalona przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego (nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) powiększona o koszt wytworzenia poniesiony przez Spółkę?
 
ILPB4/423-360/11-5/MC 1. Jak w przedmiotowym stanie faktycznym należy ustalić wysokość dochodu do opodatkowania związanego z otrzymaniem przez Spółkę przedsiębiorstwa w ramach likwidacji Spółki Zależnej?
2. Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wartość składników majątkowych wchodzących w skład otrzymanego w ramach likwidacji Spółki Zależnej przedsiębiorstwa, będących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi należy wykazać w wartości ustalonej przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego, nie wyższej jednak niż wartość rynkowa?
3. Czy tak ustalona wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wartość ustalona przez Spółkę, nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) będzie podstawą dokonywania przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów?
4. Czy w przedmiotowym stanie faktycznym wartość początkowa środków trwałych, których budowa została rozpoczęta przez Spółkę Zależną i zakończona przez Spółkę, powinna zostać ustalona jako wartość tych środków trwałych ustalona przez Spółkę na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego (nie wyższa jednak niż wartość rynkowa) powiększona o koszt wytworzenia poniesiony przez Spółkę?
 
IPPB3/423-33/12-2/DP Czy dokonywane odpisy amortyzacyjne od wniesionych przez Spółkę B. Sp. z o.o. aportem, do Spółki komandytowej składników majątkowych zaliczanych do środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych będą stanowiły dla Spółki B. Sp. z o.o. koszty uzyskania przychodów?
 
ILPB4/423-474/11-4/MC Czy pierwsza rata leasingowa określona w umowie leasingowej jest tzw. kosztem pośrednim i może być zaliczona w koszty uzyskania przychodów w momencie jej poniesienia?
 
IPPB3/423-76/12-2/MC Czy dochody uzyskane przez wspólnotę mieszkaniową z najmu dodatkowych powierzchni gospodarczych i miejsc postojowych przez właścicieli lokali powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-18/12-2/KK Czy umorzenie udziałów Wnioskodawcy bez wynagrodzenia będzie skutkowało powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-52/12-2/DG Czy Spółka ma prawo do obniżenia podatku dochodowego od osób prawnych za rok bieżący (i lata następne) o zryczałtowany podatek dochodowy pobrany przez płatnika od dywidend otrzymanych przez Spółkę w latach 2002-2006?
 
IPPB3/423-119/12-2/GJ Czy wartość przekazanego Miastu gruntu stanowiącego własność Galerii będzie dla Spółki kosztem uzyskania przychodów w dacie przekazania?
 
IPPB3/423-10/12-4/MC Dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego jest dochodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zatem jeśli zostanie przeznaczony na wydatki związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi będzie podlegał zwolnieniu przedmiotowemu.
 
ILPB4/423-388/11-4/ŁM W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy dla zaliczek na opłaty medialne?
 
IPPB3/423-68/12-2/KK Czy w związku ze skróceniem umowy leasingu i wykupem nieruchomości, Spółka będzie mogła pozostałą nierozliczoną część opłaty wstępnej jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-20/12-3/MC Czy w świetle przepisu art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a CIT, Spółka zasadnie będzie zaliczać w przyszłości skapitalizowaną wartość odsetek do kosztów uzyskania przychodów w momencie dokonania ich kapitalizacji?
 
IPPB3/423-17/12-3/MC Czy w świetle przepisu art. 16 ust. 1 pkt l0 lit. a CIT, Spółka zasadnie zaliczyła oraz będzie zaliczać w przyszłości skapitalizowaną wartość odsetek do kosztów uzyskania przychodów w momencie dokonania ich kapitalizacji?
 
IPPB3/423-92/12-2/MC Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka będzie mogła zaliczyć skapitalizowane odsetki od pożyczki do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji ?
 
IPPB5/423-16/12-6/PS Czy Spółka, w przypadku dokonania zmiany struktury współpracy ze spółkami dystrybucyjnymi (w tym z Dystrybutorem) na opisaną powyżej planowaną strukturę współpracy, będzie posiadała na terytorium Polski zakład w rozumieniu art. 5 UUPO PL-SE i w następstwie tego, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o PDOP, będzie podlegała w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?
 
IPPB3/423-34/12-2/DP 1) Czy dopuszczalne jest takie ustalenie proporcji udziału w zyskach wspólników w Spółce Komandytowej, w której Spółka B. Sp. z o.o. (Komplementariusz) wnosząc wkład w postaci całego swojego przedsiębiorstwa o wartości znacznie przewyższającej wartość wkładu pozostałych wspólników Osób fizycznych (Komandytariuszy), otrzyma prawo do udziału w zyskach na poziomie 2%, przy wysokości ustalonego udziału w zyskach dla pozostałych wspólników na poziomie 98% (łącznie)?2) Czy ukształtowanie proporcji udziału w zyskach, wspólników Spółki komandytowej, w sposób opisany w pytaniu nr 1, będzie rodziło na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych konsekwencje szczególnego rozliczenia transakcji wniesienia aportu oraz objęcia przez Spółkę B. Sp. z o.o. udziału w zysku w Spółce komandytowej?
 
IPPB5/423-57/12-5/PS Czy przeniesienie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce do jej udziałowca podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP) w Polsce?
 
IPPB3/423-16/12-3/MC Czy w świetle przepisu art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a CIT, Spółka zasadnie będzie zaliczać w przyszłości skapitalizowaną wartość odsetek do kosztów uzyskania przychodów w momencie dokonania ich kapitalizacji?
 
IPPB3/423-19/12-3/MC Czy w świetle przepisu art. 16 ust 1 pkt 10 lit a CIT Spółka zasadnie będzie kwalifikować w przyszłości skapitalizowaną wartość odsetek (w części niezliczonej do wartości początkowej środka trwałego) do kosztów uzyskania przychodów w momencie dokonania ich kapitalizacji?
 
IPPB3/423-1063/11-2/PK1 CIT - w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych otrzymanych od spółek likwidowanych, które zostały nabyte przez spółki likwidowane w formie innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a także ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych
 
IPPB3/423-57/12-3/PK1 CIT - w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej, a także wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży wyżej wskazanych składników majątkowych
 
IPPB3/423-6/12-2/PK1 CIT - w zakresie kwalifikowania wydatków poniesionych na zakup licencji jako kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia
 
IPPB3/423-715/11-2/AG 1) Czy sposób wyliczenia wysokości odsetek od pożyczki, które nie będą stanowiły kosztu podatkowego zaprezentowany w stanie faktycznym jest prawidłowy?2) Czy umowę bankowego rachunku rozliczeniowego (bieżącego) uznać należy za „pożyczkę” w rozumieniu art. 16 ust 7b updop?3) Czy kwoty zgromadzone na bankowym rachunku rozliczeniowym (bieżącym) uznać należy za zadłużenie w rozumieniu art. 16 ust 1 pkt 60 i 61 updop?4) Według jakiego kursu dla celów niedostatecznej kapitalizacji należy przeliczyć na polskie złote wyrażone w walutach obcych kwoty zadłużenia kwoty pożyczki oraz kwoty spłacanych odsetek?
 
ILPB3/423-464/11-2/JG Czy przejęcie przez Udziałowca Zobowiązań Spółki nie będzie związane z obowiązkiem rozpoznania przez Spółkę przychodu podatkowego z tego tytułu?
 
IPPB3/423-1093/11-2/DP 1) Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów W. w formie umowy kupna-sprzedaży dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji W. będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku W. otrzymanego w związku z likwidacją W. ponad kosztem nabycia udziałów W., tj. wydatkami na nabycie tych udziałów, w tym przede wszystkim ceną nabycia udziałów, w sytuacji gdy likwidacja W. nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w W.?2) Czy w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów W. w formie aportu (wymiany udziałów) dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji W. będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku W. otrzymanego w związku z likwidacją W. ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie udziałów W. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych udziałowcowi/udziałowcom W. w zamian za udziały W., w sytuacji gdy likwidacja W. nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w W.?
 
IPPB3/423-1102/11-4/GJ Czy w przypadku nabycia Nieruchomości przez Wnioskodawcę ma on prawo do zaliczenia wydatków poniesionych na jej nabycie jednorazowo w dacie zakupu Nieruchomości, tj. w dacie poniesienia kosztu z tytułu zakupu (zaksięgowania faktury zakupu), do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-22/12-2/MS CIT - w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących utworzonych po dacie uprawdopodobnienia nieściągalności
 
ILPB4/423-389/11-4/MC W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy dla zaliczek na opłaty medialne?
 
IPPB3/423-44/12-2/KK Czy w przypadku, w którym spłata odsetek od Pożyczki nastąpi po spłacie części kwoty głównej Pożyczki, przy zaliczaniu przez Wnioskodawcę płaconych odsetek do kosztów uzyskania przychodu, zadłużenie Spółki, obliczane na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT wobec płaconych odsetek od Pożyczki, obejmować będzie wyłącznie kwotę spłacanych odsetek oraz niespłaconą do momentu spłaty odsetek kwotę główną Pożyczki?
 
IPPB3/423-60/12-2/PK1 Jak należy określić wartość stanowiącą dla Spółki koszt nabycia bądź objęcia udziałów w spółce N. (ustalony na moment likwidacji New Hold Cyp), zmniejszający przychód Spółki w związku z likwidacją N.?

Wskaźniki gospodarcze