Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 maja 2012 r.
 
IPTPB3/423-59/12-2/IR Czy wynagrodzenie (wraz ze składkami należnymi na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obliczanymi od tego wynagrodzenia) pracowników przypadające na czas pełnienia przez nich funkcji w organizacjach związkowych w czasie godzin pracy, zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych, jest kosztem uzyskania przychodów dla Spółki?
 
IPTPB3/423-70/12-2/MF Czy kwota otrzymanych rabatów dotyczącą zmniejszenia kosztów roku, w którym nastąpił przychód powinna zostać ujęta w zestawieniu podatku dochodowego poprzez pomniejszenie kosztów uzyskania przychodów (na podstawie dowodu wewnętrznego „polecenie księgowania”) wystawionego w oparciu o udokumentowane informacje od kontrahentów, czy też za rok następujący po tym okresie w oparciu o faktury korygujące?
 
IPTPB3/423-76/12-4/PM Czy w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce Zbywanej (objętych w wyniku wymiany udziałów), Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych Udziałowcom?
 
DD6/033/87/ZDA/12/PK-816 moment ujęcia w kosztach podatkowych wydatków na wynagrodzenia pracowników bezpośrednio produkcyjnych za okres do dnia 31 grudnia 2008 r.

Wskaźniki gospodarcze