Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 maja 2012 r.
 
IBPBI/2/423-59/12/MO Czy prawidłowe jest podejście Spółki polegające na uwzględnianiu w ramach kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT całości przychodów, osiąganych w wyniku realizacji opisanych w stanie faktycznym kontraktów, obejmujących produkcję konstrukcji stalowych, a następnie ich transport na miejsce przeznaczenia oraz montaż poza terenem SSE?
 
IPPB3/423-1113/11-3/MS zaliczki na środki trwałe uznaje się za poniesione i - tym samym - kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną - dopiero w momencie zapłaty całości wynagrodzenia za dany środek trwały.
 
IPPB3/423-48/12-2/JD Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku objęcia przez spółkę udziałów w spółce celowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci znaku towarowego, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów spółce celowej- przychodem z tego tytułu będzie wartość nominalna objętych udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) dalej updop, także wówczas, gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż ich wartość rynkowa/wartość rynkowa przedmiotu aportu?
 
IPPB3/423-919/11-2/JD zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie Prawa dzierżawy
 
IPPB3/423-1062/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IPPB3/423-1064/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IBPBII/2/423-43/11/AK Sposób ustalenia dochodu (przychodu) z tytułu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziały objęte zostały częściowo za wkład pieniężny, częściowo zaś za wkład niepieniężny w postaci udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
ITPB3/423-417/11/MK Czy stanowią koszty uzyskania przychodów zrealizowane faktyczne zapłacone różnice kursowe po oddaniu do użytkowania gruntu, który nie podlega amortyzacji, ale jest środkiem trwałym w Spółce?
 
IPTPB3/423-56/12-2/KJ Spółka wnosi o potwierdzenie, że rozliczenia Spółki związane z udziałem w Cash poolingu organizowanym przez Bank nie będą podlegały art. 9a oraz art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i Spółka nie będzie miała z tego tytułu obowiązku sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a tej ustawy.
 
IPTPB3/423-57/12-2/KJ Spółka wnosi o potwierdzenie, że rozliczenia Spółki związane z udziałem w Cash poolingu organizowanym przez Bank nie będą podlegały art. 9a oraz art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i Spółka nie będzie miała z tego tytułu obowiązku sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a tej ustawy.
 
ITPB3/423-425/11/MK Czy Spółka ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wydatków na nabycie licencji na oprogramowanie wraz z kosztami ich wdrożenia, w wysokości 50% wartości tych wydatków - jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawych z dnia 15 lutego 1992 r.?

Wskaźniki gospodarcze