Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 31 maja 2012 r.
 
ITPB3/423-442/11/MK Czy dywidendy wypłacane przez Spółkę do „N.", w sytuacji gdy obie spółki będą należały do utwożonej przez „N." PGK, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych i czy w związku z tym Spółka nie będzie zobowiązana do pobierania podatku u źródła z tego tytułu?
 
IBPBI/1/423-44/11/AB Czy posiadane postanowienie o nieściągalności długu wydane przez komornika do części należności może stanowić podstawę do zaliczenia w koszty podatkowe wszystkich nieściągalnych wierzytelności powstałych wobec tego samego dłużnika?
 
IBPBI/2/423-107/12/BG w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowej kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia umowy najmu
 
IBPBI/2/423-1285/11/JD Czy dodatnie różnice kursowe, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 updop, powstałe od własnych środków pieniężnych na rachunkach walutowych powstające z zastosowania innego kursu walut dla wyceny wpływów waluty na rachunek od kursu zastosowanego do wyceny rozchodów walut z danego konta bankowego wpływają na dochód z tytułu działalności na terenie SSE?
 
IBPBI/2/423-1291/11/BG w zakresie:
- ustalenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy za 2012r. w uproszczonej formie w oparciu o podatek należny (tj. po dokonaniu wszelkich przysługujących odliczeń od podatku) obliczony od dochodu pomniejszonego o wartość strat rozliczonych w 2010r.,
- kalkulacji zaliczki w oparciu o podatek należny wykazany w poz. 54 zeznania rocznego CIT-8.
 
IBPBI/2/423-1293/11/MS Czy wydatki na spłatę odsetek od Pożyczki, przeznaczonej na sfinansowanie zakupu akcji Spółki kapitałowej, stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt podatkowy i powinny być rozpoznawane jako koszt uzyskania przychodów na bieżąco (z uwzględnieniem postanowień art. 16 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 11 ustawy o PDOP), jako wydatki nieobjęte regulacją przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP?
 
IBPBI/2/423-1299/11/BG w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowej kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia umowy najmu
 
IBPBI/2/423-1313/11/AP Czy Wnioskodawca, zgodnie z art. 21 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa w Tajlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisaną w Bangkoku dnia 8 grudnia 1978 r. (Dz. U. z dnia 14 lipca 1983 r.) uprawniony będzie do dokonania potrącenia od kwoty podatku od dywidendy ze spółki tajskiej (zgodnie z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) kwoty zryczałtowanego podatku od dywidendy pobranego przez tajską spółkę w Tajlandii (podatku wstrzymanego u źródła)?
 
IBPBI/2/423-1315/AK - Czy przewalutowanie pożyczki skutkować będzie powstaniem przychodu lub kosztu podatkowego?
- Czy późniejsza spłata przewalutowanej pożyczki będzie skutkować koniecznością rozpoznania podatkowych różnic kursowych?
 
IBPBI/2/423-1323/11/JD Czy pracodawca użytkownik będzie mógł wliczyć w koszty uzyskania przychodu należycie obliczone i udokumentowane koszty podróży służbowej pracownika tymczasowego?

Wskaźniki gospodarcze