Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 czerwca 2012 r.
 
ILPB4/423-405/11-4/DS 1. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży oczyszczalni ścieków będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych?
2. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży budynku agregatu prądotwórczego wraz z zespołem prądotwórczym będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-405/11-5/DS 1. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży oczyszczalni ścieków będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych?
2. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży budynku agregatu prądotwórczego wraz z zespołem prądotwórczym będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-247/12/MS Czy odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają również te kwoty wydatków (do wysokości 50%) na nabycie nowych technologii, które nie zostały uiszczone poprzez świadczenie pieniężne, lecz potrącone (skompensowane) z należnościami (wierzytelnościami) względem sprzedawcy wartości niematerialnych i prawnych?
 
IBPBI/2/423-248/12/MS Czy odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają również te kwoty wydatków (do wysokości 50%) na nabycie nowych technologii, które na podstawie otrzymanej faktury, zostały zapłacone (w tym w formie potrącenia/kompensaty) po dacie zawarcia umowy na zakup wartości niematerialnych i prawnych w roku poprzedzającym rok wprowadzenia WNiP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?
 
IBPBI/2/423-249/12/MS W zeznaniu za który rok podatkowy Spółka powinna odliczyć wydatki (do wysokości 50%) na nabycie nowych technologii od podstawy opodatkowania?
 
IBPBI/2/423-250/12/MS Czy w przypadku gdy Spółka nabyła wartości niematerialne i prawne w latach podatkowych wcześniejszych niż rok podatkowy otrzymania określonej w art. 18b ust. 2 ustawy o CIT opinii niezależnej jednostki naukowej, to jest uprawniona do skorygowania już złożonych zeznań podatkowych oraz odliczenia od wykazanej w nich podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii (do wysokości 50%)?
 
IBPBI/2/423-251/12/MS Czy odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają również te kwoty wydatków (do wysokości 50%) na nabycie nowych technologii, które nie zostały uiszczone poprzez świadczenie pieniężne, lecz potrącone (skompensowane) z należnościami (wierzytelnościami) względem sprzedawcy wartości niematerialnych i prawnych?
 
IBPBI/2/423-252/12/MS Czy odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają również te kwoty wydatków (do wysokości 50%) na nabycie nowych technologii, które na podstawie otrzymanej faktury, zostały zapłacone (w tym w formie potrącenia/kompensaty) po dacie zawarcia umowy na zakup wartości niematerialnych i prawnych w roku poprzedzającym rok wprowadzenia WNiP do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?
 
IBPBI/2/423-253/12/MS W zeznaniu za który rok podatkowy Spółka powinna odliczyć wydatki (do wysokości 50%) na nabycie nowych technologii od podstawy opodatkowania?
 
IBPBI/2/423-255/12/MO Czy po dniu 31 grudnia 2010 r., korzystając ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych już na zasadach obowiązujących małych i średnich przedsiębiorców w dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, Spółka, kalkulując wysokość dostępnego zwolnienia podatkowego, powinna uwzględnić pomoc uzyskaną w związku ze zwolnieniem dochodu osiągniętego do dnia 31 grudnia 2010 r. (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBI/2/423-256/12/MO Jeżeli odpowiedź na drugie pytanie jest twierdząca, czy Spółka powinna uwzględniać w kalkulacjach wykorzystanej pomocy tylko wartość pomocy wykorzystanej po dniu 1 stycznia 2001 r., czy też od początku obowiązywania zezwolenia? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 
IBPBI/2/423-314/12/MO Czy jeżeli stanowisko Spółki jest prawidłowe (własne stanowisko w sprawie dot. pytania nr 1) to Spółka powinna uwzględniać w kalkulacjach wykorzystanej pomocy tylko wartość pomocy wykorzystanej po dniu 1 stycznia 2001 r., czy też od początku obowiązywania zezwolenia (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) ?

Wskaźniki gospodarcze