Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 czerwca 2012 r.
 
ILPB4/423-392/11-2/MC 1. Czy Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi podatkowej w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii (licencji) poprzez korektę zeznania za rok podatkowy od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. złożonego przez poprzednika prawnego, mając na uwadze fakt, że oprogramowanie spełnia wszystkie wymogi niezbędne do uznania ją za nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co potwierdza otrzymana przez Spółkę opinia niezależnej jednostki naukowej, a także fakt, że spełnione są pozostałe warunki określone w art. 18b tej ustawy, uprawniające Spółkę do skorzystania z ulgi?
2. Czy podstawą ustalenia wielkości powyższego odliczenia będzie całość wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii (licencji) uwzględnionych w wartości początkowej tej wartości niematerialnej i prawnej?
 
ILPB4/423-392/11-3/MC 1. Czy Spółka jest uprawniona do skorzystania z ulgi podatkowej w postaci odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii (licencji) poprzez korektę zeznania za rok podatkowy od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. złożonego przez poprzednika prawnego, mając na uwadze fakt, że oprogramowanie spełnia wszystkie wymogi niezbędne do uznania ją za nową technologię w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co potwierdza otrzymana przez Spółkę opinia niezależnej jednostki naukowej, a także fakt, że spełnione są pozostałe warunki określone w art. 18b tej ustawy, uprawniające Spółkę do skorzystania z ulgi?
2. Czy podstawą ustalenia wielkości powyższego odliczenia będzie całość wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii (licencji) uwzględnionych w wartości początkowej tej wartości niematerialnej i prawnej?
 
ILPB4/423-391/11-2/ŁM 1. Czy przewalutowanie kredytu / pożyczek bez jednoczesnej spłaty tego kredytu / pożyczki będzie skutkowało powstaniem różnic kursowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
2. Czy na moment spłaty rat przewalutowanych kredytów/pożyczek powstają różnice kursowe dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ILPB4/423-391/11-3/ŁM 1. Czy przewalutowanie kredytu / pożyczek bez jednoczesnej spłaty tego kredytu / pożyczki będzie skutkowało powstaniem różnic kursowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
2. Czy na moment spłaty rat przewalutowanych kredytów/pożyczek powstają różnice kursowe dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ILPB3/423-545/11-4/EK Czy wpłaconą kwotę zaliczki nie należy uznać za przychód, nie wystawiać faktury i nie uwzględnić w obliczeniu dochodu z tego powodu, że świadczenie nie jest określane w sposób jednoznaczny co do rodzaju towaru lub wykonanej usługi?
 
IPPB5/423-1060/11-4/PS Czy dywidenda wypłacona Powiernikowi w wykonaniu umowy powierniczej („Declaration of Trust”) a następnie przekazana Wnioskodawcy powinna być traktowana jako dochód Wnioskodawcy z tytułu dywidendy? Czy dywidendy otrzymane przez Spółkę za pośrednictwem Powiernika z tytułu udziału w zysku spółki holenderskiej mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-171/12-4/EŻ Czy nieumorzona część wartości początkowej zlikwidowanego budynku może być zaliczona w całości bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w momencie fizycznej likwidacji na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-129/12-2/DP Czy wskutek planowanego przekształcenia Spółki w SKA, na SKA będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia CIT od dochodu (przychodu) FIZ z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia?

Wskaźniki gospodarcze