Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 lipca 2012 r.
 
IPPB5/423-1134/11-4/RS 1.Czy dofinansowanie projektu przez KE jest dotacją która na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych (t. j. Dz. U. 2011 Nr 74, poz. 397, dalej ustawa CIT) podlega zarówno opodatkowaniu jak i zwolnieniu od opodatkowania?2.Czy środki z dotacji zatrzymane przez KE i przekazane na konto Funduszu Gwarancyjnego podlegają zarówno opodatkowaniu jak i zwolnieniu od opodatkowania w chwili przekazania ich przez Koordynatora w ramach końcowej płatności dokonywanej po zakończeniu projektu?
 
ITPB3/423-160/12/DK Czy przekazanie wspólnikowi składników majątkowych w postaci nieruchomości stanowiących środki trwałe Spółki jako wynagrodzenia za umorzenie udziałów, które spowoduje zmniejszenie stanu majątkowego Spółki prowadzi do powstania przychodu w Spółce na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze