Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 lipca 2012 r.
 
IPPB5/423-1237/11-3/IŚ Czy Spółka prawidłowo ustaliła różnice kursowe od spłaty kredytu w walucie obcej jako różnicę między wartością waluty w dniu otrzymania kredytu (przeliczoną po kursie kupna banku obsługującego rachunek Spółki ogłaszanym w dniu otrzymania kredytu) a wartością waluty (przeliczoną po kursie sprzedaży banku obsługującego rachunek Spółki ogłaszanym w dniu spłaty kredytu)?Czy powstałe ujemne różnice kursowe stanowią koszt uzyskania przychodów po stronie Spółki?
 
IPPB3/423-1076/11-2/GJ CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów
 
IPPB3/423-538/09-9/12/S/GJ Czy opłatę wstępną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, czy powinno się ją rozliczać w czasie, proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu?
 
DD5/8211/52/RDX/10/PK-1490/2010 skutki w podatku dochodowym od osób prawnych korzystania przez Spółkę z nieodpłatnego poręczenia (gwarancji) udzielonego przez inny podmiot
 
DD5/8211/58/SRG/RDX/10/PK-1486 przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń

Wskaźniki gospodarcze