Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 lipca 2012 r.
 
IPPB5/423-167/12-2/AM Czy park narodowy, realizując cele związane z ochroną przyrody, osiągając dochody opodatkowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części dotyczącej celu określonego przez ustawodawcę jako ochrona środowiska?
 
IPPB3/423-1725/08-8/11/S/JD Uznanie wydatków na zakup części zamiennych do stacji bazowych za koszt uzyskania przychodów inny niż bezpośrednio związany z przychodami oraz moment ujęcia części zamiennych do stacji bazowych w kosztach uzyskania przychodu.
 
IPPB5/423-392/09/12-11/S/PS CIT - w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nienaliczania i niepotrącania podatku u źródła w związku z wypłacanymi odsetkami od obligacji Skarbu Państwa
 
DD6/033/59/KWW/MNX10/PK-381 Czy odsetki od kredytów na wybudowanie mieszkań (spłacane po zakończeniu inwestycji) oraz odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów z tytułu utrzymania zasobów gospodarki mieszkaniowej, czy też są tymi kosztami jako koszty innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi?

Wskaźniki gospodarcze