Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 lipca 2012 r.
 
IPTPB3/423-89/12-4/MF Czy odsetki wypłacane w ramach powyższej usługi, nie podlegają przepisom o niedostatecznej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 
IPTPB3/423-98/12-4/GG Czy wydatki poczynione przez Wnioskodawcę na kompleksową usługę organizacji konferencji będą stanowić po Jego stronie koszty uzyskania przychodu, jako wydatki o charakterze promocyjno - reklamowym?
 
IPTPB3/423-98/12-5/GG Czy wydatki poczynione przez Wnioskodawcę na kompleksową usługę organizacji konferencji będą stanowić po Jego stronie koszty uzyskania przychodu, jako wydatki o charakterze promocyjno - reklamowym?
 
IPTPB3/423-87/12-4/GG Czy Spółka prawidłowo zalicza do przychodu podatkowego wartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych rozliczając go w czasie (równym odpisom amortyzacyjnym)?
 
IPTPB3/423-87/12-5/GG Czy amortyzacja od środków nieodpłatnie otrzymanych (przyłączy wodno-kanalizacyjnych otrzymanych od osób fizycznych) jest kosztem uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-107/12-2/MF 1.Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo zaliczając w całości poniesione koszty w koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
2.Czy w przypadku nie uznania w całości poniesionych kosztów za koszty uzyskania przychodu, w związku z którym może powstać przychód do opodatkowania, to będzie on zwolniony od podatku dochodowego jako dochód przeznaczony na cele statutowe na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-107/12-3/MF 1.Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo zaliczając w całości poniesione koszty w koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
2.Czy w przypadku nie uznania w całości poniesionych kosztów za koszty uzyskania przychodu, w związku z którym może powstać przychód do opodatkowania, to będzie on zwolniony od podatku dochodowego jako dochód przeznaczony na cele statutowe na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-99/12-4/KJ Czy Wnioskodawca prawidłowo w rozliczeniu za rok, w którym nastąpił podział przez wydzielenie, tj. 2012 r., może ująć w przychodach i kosztach Wnioskodawcy przychody i koszty (bezpośrednie i pośrednie) przypisane do Spółki dzielonej dotyczące okresu od początku roku podatkowego spółki dzielonej do dnia podziału?
 
IPTPB3/423-127/12-2/KJ 1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach Zezwoleń posiadanych obecnie oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń, Spółka może prowadzić jedną ewidencję dla działalności podlegającej zwolnieniu (wspólną dla wszystkich posiadanych zezwoleń) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu?
2. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach posiadanych Zezwoleń, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwoleń uzyskanych chronologicznie najwcześniej, tj. w ramach kolejno Zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu lub po jego wygaśnięciu - limit wynikający chronologicznie z Zezwolenia II, Zezwolenia III, Zezwolenia IV oraz ewentualnych dalszych, później uzyskanych zezwoleń Spółki?
 
IPTPB3/423-127/12-3/KJ 1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach Zezwoleń posiadanych obecnie oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń, Spółka może prowadzić jedną ewidencję dla działalności podlegającej zwolnieniu (wspólną dla wszystkich posiadanych zezwoleń) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu?
2. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach posiadanych Zezwoleń, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwoleń uzyskanych chronologicznie najwcześniej, tj. w ramach kolejno Zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu lub po jego wygaśnięciu - limit wynikający chronologicznie z Zezwolenia II, Zezwolenia III, Zezwolenia IV oraz ewentualnych dalszych, później uzyskanych zezwoleń Spółki?
 
DD5/033/4/12/RDX/DD-363 Opodatkowanie podatkiem dochodowym od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, należy rozumieć jako warunek posiadania tzw. rezydencji podatkowej.

Wskaźniki gospodarcze