Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 lipca 2012 r.
 
IPTPB3/423-121/12-2/IR Czy w stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku odsetki wypłacane w ramach Systemu nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 
IPTPB3/423-120/12-2/KJ Czy, w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, odsetki wypłacane w ramach Systemu nie będą podlegały przepisom art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-122/12-2/KJ Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionym we wniosku Systemie na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/4236-199/11/12-S/MM W którym momencie należy rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu dziennego rozliczenia kontraktu futures opartego na indeksie WIG 20 w przypadku, gdy kwota rozliczenia w danym dniu jest dodatnia?
 
ILPB3/423-199/11/12-S-1/MM W którym momencie należy rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu dziennego rozliczenia kontraktu futures opartego na indeksie WIG 20 w przypadku, gdy kwota rozliczenia w danym dniu jest dodatnia?
 
ILPB3/423-199/11/12-S-2/MM W którym momencie należy rozpoznać koszt uzyskania przychodów z tytułu dziennego rozliczenia kontraktu futures opartego na indeksie WIG 20 w przypadku, gdy kwota rozliczenia w danym dniu jest ujemna?
 
ILPB3/423-199/11/12-S-3/MM W którym momencie należy rozpoznać koszt uzyskania przychodów z tytułu dziennego rozliczenia kontraktu futures opartego na indeksie WIG 20 w przypadku, gdy kwota rozliczenia w danym dniu jest ujemna?
 
DD6/033/59b/KWW/MNX/10/PK-381 1. Czy przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest cały czynsz otrzymany od najemców, łącznie z częścią czynszu przypadającą na spłatę kredytu?
2. Czy spłata odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu mieszkaniowego stanowi koszt uzyskania przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

Wskaźniki gospodarcze