Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 lipca 2012 r.
 
IPPB5/423-99/12-2/AM Stosowanie przepisów w przypadku dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami tworzącymi podatkową grupę kapitałową
 
IPPB5/423-32/12-2/AM Czy dochody osiągane w Polsce w wyniku działalności inwestycyjnej Funduszu powinny być wykazywane przez Wnioskodawcę jako dochody (osiągane poprzez oddział) podlegające zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-1207/11-4/AM sposób wyliczenia udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 3%, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o pdop
 
IPPB5/423-303/12-2/RS 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym operacja przewalutowania pożyczek z EUR na PLN nie spowoduje po stronie Spółki powstania dodatnich bądź ujemnych różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 2 pkt 4 oraz art. 15a ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT? 2. Czy spłata zobowiązań wynikających z przewalutowanych na PLN pożyczek nie spowoduje po stronie Spółki powstania dodatnich bądź ujemnych różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 2 pkt 4 oraz art. 15a ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT? 3. Czy operacja przewalutowania pożyczek z EUR na PLN oraz późniejsza spłata przewalutowanych pożyczek nie spowoduje po stronie Spółki powstania przychodów ani kosztów uzyskania przychodów w oparciu o inne przepisy ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-289/12-4/RS Czy odpisy amortyzacyjne od wytworzonego środka trwałego sfinansowanego z nadwyżki środków obrotowych zatrzymanej przez Z. za zgodą Rady miasta, czyli ze środków stanowiących nieodpłatne świadczenie, będą kosztem uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-239/12-4/RS Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu objęcia udziałów Spółek w zamian za akcje SKA (jako przedmiot wkładu niepieniężnego) będzie traktowany jako zysk z tytułu przeniesienia własności majątku, przewidziany w przepisie art. 13 ust. 4 Umowy z Cyprem, w związku z czym nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?

Wskaźniki gospodarcze