Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 lipca 2012 r.
 
ILPB3/423-267/08-2/DS W jakim momencie należy rozpoznać (wykazać) u Wydawcy przychód z tytułu sprzedaży książek?
 
IPPB5/423-809/11-5/AM W zakresie amortyzacji autorskiego prawa majątkowego do serwisu internetowego
 
IPPB5/423-807/11-5/AM W zakresie amortyzacji autorskiego prawa majątkowego do serwisu internetowego
 
IPPB5/423-805/11-5/AM W zakresie amortyzacji autorskiego prawa majątkowego do serwisu internetowego
 
IPPB5/423-806/11-5/AM w zakresie amortyzacji autorskiego prawa majątkowego do serwisu internetowego
 
IPPB5/423-808/11-5/AM CIT -w zakresie amortyzacji autorskiego prawa majątkowego do serwisu internetowego
 
IPPB3/423-609/11-2/AG na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, brak jest podstaw by zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów rozpoznaną przez Spółkę stratę (wydatek), wynikającą z różnicy w kursie euro pomiędzy kursem z dnia otrzymania środków w PLN (będących równowartością kwoty euro) z Gwarancji Bankowej a dniem rozliczenia z Wykonawcą na podstawie Porozumienia II.
 
IPPB5/423-256/12-2/AS Czy prawidłowym było niezaliczenie wydatków związanych z wypłaconymi pracownikom w 2012 roku nagrodami z zysku netto za 2011 rok do kosztów uzyskania przychodu w 2012 roku?
 
IPPB5/423-217/12-2/AS Czy z tytułu odsetek powstałych w Polsce za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r., Wnioskodawca mający siedzibę w Islandii był zobowiązany do zapłaty podatku u źródła?

Wskaźniki gospodarcze