Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 lipca 2012 r.
 
IBPBI/2/423-1366/11/SD Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu należnego z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży w dacie ziszczenia się przedmiotowego warunku?
 
IPTPB3/423-138/12-2/KJ Czy odszkodowania wypłacane przez Spółkę za szkody powstałe w wyniku wadliwego przepływu prądu, będą powiększały podatkowe koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
 
IBPBI/2/423-183/12/PC Czy stanowią koszt uzyskania przychodu (w dacie poniesienia) koszty z tytułu strategicznych prac przygotowawczych, o których mowa w pkt 1, a dotyczących badań rynku w zakresie: analizy popytu, wyboru docelowego segmentu odbiorców dla określonych produktów z uwzględnieniem smaku, opakowania, kształtu, zawartości surowcowej, gustów konsumentów, miejsc sprzedaży?
 
IBPBI/2/423-184/12/AK Czy wydatkiem kwalifikującym się do objęcia pomocą publiczną w formie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop są wydatki Spółki w rozumieniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej do wysokości określonej w zezwoleniu (7.210.000,00 zł), czy też wszelkie wydatki Spółki spełniające kryteria wskazane w § 6 Rozporządzenia, poniesione po dniu uzyskania zezwolenia i w okresie jego ważności (do 8 sierpnia 2016 r.)?
 
IBPBI/2/423-185/12/PC 1. Czy dochody jednostki OSP z tytułu wynagrodzenia za realizację obowiązków wynikających z zawartej umowy z Gminą są opodatkowane czy zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych przy założeniu, że będą one przeznaczone na cele statutowe?
2. Czy w związku z osiąganymi dochodami Jednostka OSP jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 17 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
3. Czy Jednostka ma obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w okresach miesięcznych w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni?
4. Czy jednostka OSP jest zwolniona ze składania zeznania rocznego CIT-8?

Wskaźniki gospodarcze