Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 sierpnia 2012 r.
 
IBPBI/2/423-365/12/MO Czy koszt wynajmu samochodu będzie w całości kosztem uzyskania przychodu, czy będzie wliczał się do kosztów podatkowych do wysokości limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBI/2/423-149/12/PC W którym rozliczeniu rocznym ClT-8 (za 2010 czy za 2011r) należy ująć korektę kosztów i przychodów związanych z wystawionymi fakturami korygującymi i dokonanymi w 2011 r. zwrotami wyrobów od klienta na magazyn Spółki?
 
ILPB4/423-486/11-2/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii w 2011 r. oraz w kolejnych latach.
 
ILPB3/423-369/09/12-S/EK Podmiotowość podatkowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych przez ten podmiot.
 
ILPB3/423-649/09/12-S/ŁM Czy w analizowanym stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że strata powstała w wyniku formalnej likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - które utraciły dla Wnioskodawcy przydatność gospodarczą w wyniku likwidacji targowiska, z którego funkcjonowaniem były one nierozłącznie związane, a nie na skutek zmiany rodzaju działalności - stanowi dla niego koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zgodnie z interpretacją a contrario tego przepisu?
 
ILPB3/423-35/09/12-S/ŁM Czy w przedstawionym stanie faktycznym Podatnik ma prawo uznać, że kwota zapłaconych odsetek od kredytu na wypłatę dywidendy stanowi koszt uzyskania przychodów?
 
ILPB4/423-449/11-4/DS Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym ewentualne umorzenie części pożyczki spowodować może powstanie przychodu do opodatkowania na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednak przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-165/12-4/PM 1. Czy udzielone przez gminy poręczenia i zastawy udziałów stanowią dla Spółki przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
2. Jeśli tak, to czy przychód taki mógłby skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 
IPTPB3/423-165/12-5/PM 1. Czy udzielone przez gminy poręczenia i zastawy udziałów stanowią dla Spółki przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
2. Jeśli tak, to czy przychód taki mógłby skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 
IPPB5/423-246/12-76/AM opodatkowanie dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej

Wskaźniki gospodarcze