Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 sierpnia 2012 r.
 
IBPBI/2/423-1354/11/BG w zakresie :
- amortyzacji przejętych w związku z likwidacją Zakładu budżetowego środków trwałych,
- zaliczenia jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów Spółki przejętych środków trwałych o wartości do 3.500,00 zł
 
ILPB3/423-550/09/12-S/HS Czy Bank powinien zmienić metodę rozpoznawania kosztu podatkowego z tytułu płaconej prowizji spółce X, porównać wartość niespłaconego portfela kredytów z danego roku z przewidywaną wartością kredytów pozostającą do spłaty na podstawie harmonogramu pierwotnego i przy pomocy tak wyliczonego wskaźnika przeliczyć wartość prowizji przypadającą na poszczególne lata podatkowe, dokonać korekt deklaracji podatkowych za lata 2003 - 2008 z jednoczesnym kierowaniem wniosku o zwrot nadpłaty dla poszczególnych lat, czy kontynuować dotychczasową metodę?
 
ILPB3/423-512/11-3/JG Czy otrzymane w wyniku likwidacji spółki (spółki osobowej, powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-512/11-4/JG Czy otrzymane w wyniku likwidacji spółki (spółki osobowej, powstałej w wyniku przekształcenia ze spółki kapitałowej) składniki majątku stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-479/11-2/ŁM Podatek dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów o cenach transferowych oraz dokumentacji podatkowej.
 
ILPB4/423-479/11-3/ŁM Podatek dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów o cenach transferowych oraz dokumentacji podatkowej.
 
ILPB4/423-479/11-4/ŁM Podatek dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów o cenach transferowych oraz dokumentacji podatkowej.
 
ILPB4/423-479/11-5/ŁM Podatek dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów o cenach transferowych oraz dokumentacji podatkowej.
 
IBPBI/2/423-227/12/AK Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym dyskontowanie całości uzyskanej pomocy publicznej (tj. faktycznie otrzymanego zwolnienia w PDOP na podstawie trzech zezwoleń łącznie) powinno odbywać się najpierw na dzień uzyskania Zezwolenia nr 1, a po wyczerpaniu przysługującego w ramach Zezwolenia nr 1 limitu pomocy, na dzień wydania Zezwolenia nr 2 i finalnie, po wyczerpaniu limitu pomocy przysługującego w ramach Zezwolenia nr 2, na dzień uzyskania Zezwolenia nr 3? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, stan faktyczny)
 
IBPBI/2/423-228/12/AK Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym dyskontowanie całości uzyskanej pomocy publicznej (tj. faktycznie otrzymanego zwolnienia w PDOP na podstawie trzech zezwoleń łącznie) powinno odbywać się najpierw na dzień uzyskania Zezwolenia nr 1, a po wyczerpaniu przysługującego w ramach Zezwolenia nr 1 limitu pomocy, na dzień wydania Zezwolenia nr 2 i finalnie, po wyczerpaniu limitu pomocy przysługującego w ramach Zezwolenia nr 2, na dzień uzyskania Zezwolenia nr 3? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, zdarzenie przyszłe)
 
IBPBI/2/423-229/12/JD Czy kwota dofinansowania 29.889,00 zł jest przychodem w podatku dochodowym od osób prawnych, a koszty amortyzacji są kosztem uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-230/12/SD Jak ustalić koszt uzyskania przychodów z tytułu wniesienia jako aportu wszystkich posiadanych przez Spółkę udziałów Spółki M i objęcia udziałów Spółki A?
 
IBPBI/2/423-231/12/SD Jak ustalić koszt uzyskania przychodów z tytułu wniesienia aportem wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji Spółki D i objęcia udziałów Spółki A?
 
IPTPB3/423-139/12-4/GG Czy wydatki związane z dowozem towarów, wynajęciem sali ekspozycyjnej, usługami noclegowymi i usługami gastronomicznymi na spotkaniu z klientami stanowią koszt uzyskania przychodu dla Spółki ?
 
IPTPB3/423-147/12-4/GG Czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu odpłatnej działalności statutowej, w szczególności w zakresie sprzedaży rękodzieła wykonanego w ramach reintegracji społecznej bezrobotnych artystów, są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-181/12-4/GG Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość świadczeń należnych na podstawie PDO w związku z rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami na mocy porozumienia stron w miesiącu rozwiązania stosunku pracy, mimo że wypłata tych środków częściowo dokonana będzie w roku następnym (co jednak zgodne będzie z terminami wynikającymi z Regulaminów PDO i deklaracjami dotyczącymi formy zapłaty złożonymi przez pracowników) ?
 
IPTPB3/423-188/12-2/GG Czy kwoty dyskonta od środków pochodzących z wyemitowanych obligacji, oraz odsetek od kredytów i pożyczek, które zostaną wykorzystane w przyszłości przez Spółkę do sfinansowania obowiązku wypłaty dywidendy i które nie zwiększają kosztów inwestycji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm., dalej: ustawa o CIT) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 powyższej ustawy ?
 
IPTPB3/423-144/12-4/MF Czy nieodpłatne otrzymanie próbek towarów, katalogów reklamowych i gadżetów reklamowych, a następnie nieodpłatne przekazanie ich potencjalnym i obecnym kontrahentom w celu nawiązania współpracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w momencie wydania towarów stanowi koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 powołanej ustawy?
 
IPTPB3/423-144/12-5/MF Czy koszty transportu próbek towarów, katalogów reklamowych oraz gadżetów reklamowych przekazanych nieodpłatnie do potencjalnych kontrahentów stanowią koszt uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/4240-57/11-2/AG w zakresie zastosowania zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wskaźniki gospodarcze