Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 2 września 2012 r.
 
ILPB3/423--973/09/12-S/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów osoby prawnej będącej wspólnikiem spółki komandytowo - akcyjnej z tytułu dywidendy.
 
IBPBI/2/423-10/12/MO Czy opisane wyżej wydatki poniesione w celu nadania budynkowi cech użytkowych jakich budynek wcześniej nie posiadał stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, jako wydatki przedsiębiorcy jakim jest Spółdzielnia, ponoszącego ryzyko gospodarcze związane z wznoszeniem budynków?
 
IBPBI/2/423-41/12/AP Czy Wnioskodawca i spółka jawna są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 4 pdop?
 
IBPBI/2/423-78/12/PP Czy prawidłowym jest ustalenie momentu uzyskania przychodu na moment dokonania dostawy, rozumianego jako realizacje dyspozycji pobrania książek przez dystrybutora z prowadzonego na rzecz Spółki magazynu?
 
IBPBI/2/423-83/12/PC Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16 ust. 1 pkt 61 updop, w związku z art. 16 ust. 7b updop, płatności odsetek na rzecz Agenta w związku z uczestnictwem w oferowanej przez Bank strukturze zarządzania płynnością finansową - cash poolingu rzeczywistego, a więc z tytułu innego niż pożyczka w rozumieniu art. 16 ust. 7b updop, niebędą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji i - w konsekwencji - będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem spełnienia ogólnych warunków wskazanych w art. 15 ust. 1 updop?
 
IBPBI/2/423-86/12/AP Czy wypłata zysku w spółce komandytowej na rzecz Spółki z o.o. powodować będzie po Jej stronie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-370/12/PC Czy wobec przedstawionych faktów słuszne jest stanowisko TBS w zakresie nieopodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z czynszu najmu miejsc postojowych wynajmowanych najemcom lokali mieszkalnych oraz że dochody z czynszu najmu miejsc postojowych wynajmowanych najemcom spoza grona mieszkańców podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze