Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 września 2012 r.
 
ITPB3/423-642a/11/PS Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów powstałej straty w inwestycji w obcym środku trwałym.
 
ITPB3/423-642b/11/PS W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wypłatą odstępnego stanowiącego rekompensatę za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu.
 
ILPB4/423-454/11-2/DS Czy prawidłowo Spółka zaliczyła poniesione wydatki na podwyższenie wartości początkowej środka trwałego w postaci obiektu hotelowego, uznając je jako modernizację, ulepszenie?
 
ILPB3/423-539/11-2/EK Czy Spółka poprawnie ustala koszty uzyskania przychodów przy rozliczaniu kontraktów długoterminowych w rozumieniu art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 34a ustawy o rachunkowości, biorąc pod uwagę do celów podatkowych i bilansowych stopień zaawansowania tych kontraktów?
 
ILPB3/423-520/11-4/EK Czy Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego w związku z wygaśnięciem zobowiązania wobec Udziałowca w wyniku konfuzji?
 
ILPB3/423-521/11-4/KS Czy Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego w związku z wygaśnięciem zobowiązania wobec Udziałowca w wyniku konfuzji?
 
IPTPB3/423-174/12-6/KJ Czy zapłacona prowizja bankowa wynikająca z aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny po oddaniu do użytkowania inwestycji sfinansowanej kredytem jest kosztem podatkowym Spółki w momencie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-174/12-7/KJ Czy różnice kursowe powstałe w wyniku spłat rat uprzednio przewalutowanego kredytu inwestycyjnego po oddaniu inwestycji do użytkowania będą stanowić przychody lub koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich spłat?

Wskaźniki gospodarcze