Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 września 2012 r.
 
ITPB3/423-128/12/MT Czy zapłacone kary umowne związane z wykonywaniem usług budowanych Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBII/2/423-8/12/AK Czy w razie przekształcenia Spółki I. w Spółkę Komandytową kapitał zapasowy Spółki I. utworzony i zaksięgowany w spółce kapitałowej pochodzący z zysku wygenerowanego w roku przekształcenia Spółki I. ze spółki kapitałowej w Spółkę Komandytową nie będzie stanowić dla wnioskodawcy przychodu w części odpowiadającej jego udziałowi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBII/2/423-11/12/AK Czy w razie przekształcenia wnioskodawcy w Spółkę Komandytową kapitał zapasowy wnioskodawcy utworzony i zaksięgowany w spółce kapitałowej pochodzący z zysku wygenerowanego w roku przekształcenia wnioskodawcy ze spółki kapitałowej w Spółkę Komandytową nie będzie stanowić dla Wspólników przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji po stronie wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek poboru podatku?
 
IBPBII/2/423-12/12/JG Czy w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz SKS wnioskodawca będzie miał prawo do niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanej dywidendy na podstawie art. 26 ust. 1c w związku z art. 22 ust. 4-4b i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBII/2/423-18/12/CJS Czy w przypadku przekształcenia Spółki kapitałowej w Spółkę osobową, wartość kapitału zapasowego utworzonego z tzw. agio (tzn. nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną) nie będzie stanowiła zysku niepodzielonego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie planowanego przekształcenia?
 
DD5/8211/17/11/SRG/PK-69 Czy udzielone poręczenie lub gwarancja będą stanowić nieodpłatne świadczenie, o którym jest mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
DD5/8211/18/11/SRG/PK-70 Czy udzielone poręczenie będzie nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
DD5/8211/19/11/SRG/PK-71 Czy udzielone poręczenie będzie nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
DD5/8211/20/11/SRG/PK-72 Czy udzielone poręczenie oraz przystąpienie do długu będą nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze