Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 września 2012 r.
 
IBPBI/2/423-1499/11/JD 1. Czy przychód Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Spółce Uniwersyteckiej poprzez wniesienie aportem „wyników badań naukowych i prac rozwojowych" będzie równy wartości nominalnej obejmowanych udziałów (tj. kwocie 5000 zł)?
2. Czy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może określić wysokość przychodu z tytułu objęcia udziałów poprzez wniesienie aportem „wyników badań naukowych i prac rozwojowych" w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów, w tym w szczególności w wysokości wartości rynkowej wkładu niepieniężnego tj. wnoszonych „wyników badań naukowych i prac rozwojowych", czy też wartości rynkowej obejmowanych udziałów?
 
IBPBI/2/423-1500/11/JD Czy ponoszone przez Spółkę wydatki są kosztem uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-1503/11/BG w zakresie :
- uznania za przychód wartości nominalnej udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny,
- możliwości zastosowania, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym art. 14 ust. 1–3 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
ITPB3/423-318/12/PST Czy kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy w przypadku wniesienia aportem środków trwałych do spółki kapitałowej, będzie wartość początkowa środków trwałych pomniejszona o dokonane przed wniesieniem wkładu odpisy amortyzacyjne?
 
IBPBI/2/423-478/12/MO Czy przychodem podatkowym z tytułu usług świadczonych na rzecz spółki rosyjskiej będzie kwota netto (bez rosyjskiego podatku VAT wyszczególnionego na fakturze) (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?
 
IBPBI/2/423-933/12/MO Czy, w przypadku uznania stanowiska Spółki przedstawionego w pytaniu nr 1 za nieprawidłowe, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość rosyjskiego podatku VAT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
ITPB3/423-2a/12/AM Zakres konsekwencji podatkowych wynikających ze zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce komandytowej.
 
ITPB3/423-2b/12/AM Zakres konsekwencji podatkowych związanych z wypłatą zysków przez spółkę komandytową.
 
ITPB3/423-2c/12/AM Zakres konsekwencji podatkowych wynikających z dokonania darowizny ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na rzecz spółki komandytowo-akcyjne.
 
ITPB3/423-258/12/PST Zakres skutków podatkowych umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.
 
IPPB5/423-323/12-4/RS Czy do ustalania różnic kursowych przy wpływach/wypływach walut na oba rachunki walutowe (zagraniczny i krajowy) Spółka powinna przyjąć średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu/wypływu waluty?
 
IPPB5/423-366/12-3/JC 1. Czy transfery gotówki dokonywane w ramach systemu Cash Pool oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji (wstępowania w prawa wierzyciela) podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?2. Czy dokonywane spłaty w ramach Systemu Cash Pool przez jej Uczestników oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji podlegają pod przepisy o cienkiej kapitalizacji określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-365/12-3/JC Czy transfery gotówki dokonywane w ramach systemu Cash Pool oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji (wstępowania w prawa wierzyciela) podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy dokonywane spłaty w ramach Systemu Cash Pool przez jej Uczestników oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji podlegają pod przepisy o cienkiej kapitalizacji określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-367/12-3/JC Czy dokonywane spłaty w ramach Systemu Cash Pool przez jej Uczestników oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji podlegają pod przepisy o cienkiej kapitalizacji określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-364/12-3/JC 1. Czy transfery gotówki dokonywane w ramach systemu Cash Pool oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji (wstępowania w prawa wierzyciela) podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?2. Czy dokonywane spłaty w ramach Systemu Cash Pool przez jej Uczestników oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji podlegają pod przepisy o cienkiej kapitalizacji określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-362/12-3/JC 1. Czy transfery gotówki dokonywane w ramach systemu Cash Pool oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji (wstępowania w prawa wierzyciela) podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?2. Czy dokonywane spłaty w ramach Systemu Cash Pool przez jej Uczestników oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji podlegają pod przepisy o cienkiej kapitalizacji określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-363/12-3/JC 1. Czy transfery gotówki dokonywane w ramach systemu Cash Pool oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji (wstępowania w prawa wierzyciela) podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?2. Czy dokonywane spłaty w ramach Systemu Cash Pool przez jej Uczestników oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji podlegają pod przepisy o cienkiej kapitalizacji określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-360/12-3/JC 1. Czy transfery gotówki dokonywane w ramach systemu Cash Pool oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji (wstępowania w prawa wierzyciela) podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?2. Czy dokonywane spłaty w ramach Systemu Cash Pool przez jej Uczestników oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji podlegają pod przepisy o cienkiej kapitalizacji określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-359/12-3/JC 1. Czy transfery gotówki dokonywane w ramach systemu Cash Pool oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji (wstępowania w prawa wierzyciela) podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?C2. zy dokonywane spłaty w ramach Systemu Cash Pool przez jej Uczestników oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji podlegają pod przepisy o cienkiej kapitalizacji określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-342/12-3/JC 1. Czy transfery gotówki dokonywane w ramach systemu Cash Pool oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji (wstępowania w prawa wierzyciela) podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?2. Czy dokonywane spłaty w ramach Systemu Cash Pool przez jej Uczestników oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji podlegają pod przepisy o cienkiej kapitalizacji określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-361/12-4/JC 1. Czy transfery gotówki dokonywane w ramach systemu Cash Pool oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji (wstępowania w prawa wierzyciela) podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?2. Czy dokonywane spłaty w ramach Systemu Cash Pool przez jej Uczestników oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji podlegają pod przepisy o cienkiej kapitalizacji określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-358/12-3/JC 1. Czy transfery gotówki dokonywane w ramach systemu Cash Pool oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji (wstępowania w prawa wierzyciela) podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?C2. zy dokonywane spłaty w ramach Systemu Cash Pool przez jej Uczestników oparte o wspólną odpowiedzialność wynikającą z poręczeń Uczestników i subrogacji podlegają pod przepisy o cienkiej kapitalizacji określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-208/11/12-S/MC Czy w związku z wypłatą przez SKA dywidendy w naturze w przedstawionych na wstępie okolicznościach powstanie po stronie komplementariusza - osoby prawnej przychód opodatkowany na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-492/11-2-ŁM Czy wnosząc całe przedsiębiorstwo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusza) do spółki komandytowo - akcyjnej na wyżej opisanych zasadach, powstaną jakiekolwiek zobowiązania publicznoprawne po stronie wnoszącego aport w postaci przedsiębiorstwa Spółki?
 
ILPB4/423-489/11-2/ŁM Czy komplementariusz - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pełniąca swoją funkcję w spółce komandytowo - akcyjnej pod tytułem odpłatnym ustalonym w ten sposób w statucie spółki, że jego udział w zyskach spółki jest wypłacany w formie wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki (świadczone usługi zarządzania) uzyska jakiekolwiek przysporzenie w związku z wniesieniem przez akcjonariuszy dopłat do SKA?
 
ILPB3/423-74/12-2/JG 1. Czy Spółka właściwie rozlicza wydatki ponoszone przez JRP w roku 2010 i do 21 czerwca 2011 r. w okresie kiedy są realizowane zadania z Projektu, który będzie dofinansowany z Funduszu Spójności, a jeszcze nie jest podpisana umowa o dofinansowanie i komórka JRP wykonuje prace zarówno przy pozyskiwaniu dofinansowania ze środków unijnych, jak i prace przy realizacji zadań z Projektu? Część wydatków Ponoszona przez JRP na prace związane z uzyskaniem dofinansowania (do 21 czerwca 2011 r.) są kosztem uzyskania przychodów, a pozostała uzasadniona część kosztów JRP pośrednio związana z realizowanym zadaniem zwiększa wartość środka trwałego.
2. Czy wydatki ponoszone przez JRP po dniu podpisania umowy o dofinansowanie, czyli po dniu 21 czerwca 2011 r. są wyłącznie składnikiem wartości początkowej środków trwałych, które powstaną przy realizacji 13 zadań ww. Projektu?
 
ILPB3/423-81/12-2/JG Czy zgodnie z opisem stanu faktycznego, przychody ze sprzedaży brykietu Spółka może zaliczyć do przychodów z działalności rolniczej i zgodnie z nimi opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych (zwolnione z podatku)?
 
ILPB4/423-101/12-4/DS Czy różnice kursowe naliczone od wierzytelności przekazanych na kapitał rezerwowy „A” stanowią różnice kursowe w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w szczególności art. 12 oraz 15a wymienionej ustawy, które powinny być uwzględnione przez Spółkę przy ustalaniu wartości przychodów i kosztów podatkowych?
 
ILPB3/423-560/11-2/JG Czy przepis art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że wydatki Spółki na zakup opisanych w stanie faktycznym artykułów spożywczych (w tym napojów) dla pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 
ILPB3/423-560/11-3/JG Czy przepis art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że wydatki Spółki na zakup opisanych w stanie faktycznym artykułów spożywczych (w tym napojów) dla pracowników stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów?

Wskaźniki gospodarcze