Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 września 2012 r.
 
ITPB3/423-228/12/AW Czy w świetle opisanego zdarzeniaprzyszłego wnioskodawcabędzie uczestniczył w przychodach i kosztach uzyskania przychodów Spółki Celowej przewidzianego dla wnioskodawcyw statucie spółki celowej, niezależnie od wysokości wkładów wniesionych przez niego oraz innych wsólnikówna kapitały Spółki Celowej?
 
IPPB5/423-390/12-2/AS zasady opodatkowania przychodów Spółki z tytułu odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz osób trzecich
 
IPPB5/423-391/12-2/AS zasady opodatkowania przychodów Spółki z tytułu odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz osób trzecich
 
IPPB3/423-388/12-2/PK1 CIT - w zakresie określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej, a także wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży wyżej wskazanych składników majątkowych
 
IPPB5/423-125/12-3/AS Czy wydatki poniesione przez przedstawicieli handlowych stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-430/12-2/AS kwalifikacja podatkowej należności wypłacanych przez Spółkę podmiotowi zagranicznemu z tytułu używania wagonów kolejowych oraz obowiązku poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych kontrahentowi litewskiemu należności licencyjnych.
 
IPPB5/423-219/12-4/AS Czy do opisanej we wniosku usługi szkoleniowo-doradczej realizowanej przez Wnioskodawcę na rzecz PARP ma zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPPB3/423-372/12-2/PK1 CIT - w zakresie kwalifikacji nabytych w ramach wkładu niepieniężnego lub umowy sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa praw ochronnych do wspólnotowych znaków towarowych jako wartości niematerialnych i prawnych

Wskaźniki gospodarcze