Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 października 2012 r.
 
IPPB3/423-403/12-2/DP CIT – w zakresie ustalenia dochodu do opodatkowania w sytuacji otrzymania składników majątku pozostałych po likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 
IBPBI/2/423-187/12/BG w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów doradztwa
 
IBPBI/2/423-188/12/BG w zakresie ujęcia w wartości początkowej środka trwałego kosztów prowizji bankowych dotyczących pożyczki inwestycyjnej naliczonych do momentu oddania inwestycji do użytkowania i możliwości ich zaliczania do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne
 
IBPBI/2/423-189/12/BG w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów prowizji bankowych
 
IBPBI/2/423-490/12/MO Czy wystawione przez Spółkę na odbiorcę faktury sprzedaży urządzenia w całości będą jej przychodem ? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2a)
 
IBPBI/2/423-491/12/MO Czy otrzymane faktury partnerów za wypłaconą gotówkę w wysokości procentu od uzyskanego zysku możemy uznać za podatkowy koszt uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2b)
 
IBPBI/2/423-524/12/AK Czy momentem powstania przychodu należnego w rozumieniu art. 12 ust. 3a updop, będzie zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości (umowy „końcowej") w formie aktu notarialnego, a nie wpłaty nabywców na rachunek powierniczy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, stan faktyczny)
 
IBPBI/2/423-525/12/AK Czy koszty ponoszone w związku projektem deweloperskim na gruncie ustawy deweloperskiej Wnioskodawca może zakwalifikować jako kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4b updop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3, stan faktyczny)

Wskaźniki gospodarcze