Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 października 2012 r.
 
ITPB3/423-278/12/DK Czy od powstałego przychodu pochodzącego z darowizny Wnioskodawca musi odprowadzić podatek dochodowy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też przychód ten pochodzący z darowizny jest zwolniony przedmiotowo na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i 39 tej ustawy?
 
ITPB3/423-257/12/DK Czy po przekształceniu spółki kapitałowej w osobową, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów podatkowych (z uwzględnieniem art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pełne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, także od tej wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która w spółce kapitałowej znajdowała się na kapitale zapasowym i w związku z tym podlegała ograniczeniom opisanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-284/12/DK Czy w przedstawionej sytuacji majątek wydzielony ze spółki w ramach podziału i pozostający w spółce po podziale stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? Czy w związku z opisanym podziałem spółki przez wydzielenie Pionu Działalności Deweloperskiej , operacja ta bedzie dla spółki neutralna podatkowo w podatku dochodowym od osób prawnych ? Czy opisany podział spółki nie bedzie podlegał opodatkowaniu od towrów i usług?

Wskaźniki gospodarcze