Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 2 listopada 2012 r.
 
IBPBI/2/423-821/11/JD Z uwagi na to, iż w ramach przyjętego sposobu rozliczenia w systemie nettingu Spółka nie otrzymuje z Centrum dokładnych informacji o tym, które konkretnie pozycje zobowiązań i należności (tj. faktury) zostały poddane skompensowaniu, a jedynie otrzymuje informację o kwocie ostatecznego salda do zapłaty lub do zwrotu - czy Spółka może ustalić, dla celów podatkowych, które należności i zobowiązania zostały skompensowane, stosując zasadę, że kompensacie uległy zobowiązania i należności ustalone w kolejności poczynając od najstarszych, tj. biorąc pod uwagę moment (datę) wystawienia faktur, z których wynikają poszczególne należności i zobowiązania (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)?

Wskaźniki gospodarcze