Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 grudnia 2012 r.
 
ILPB3/423-84/12-2/MS Moment korekty przychodów i związanych z nimi kosztów bezpośrednich uzyskania przychodów.
 
ILPB4/423-100/12-4/MC Czy na potrzeby ustalania podatkowych różnic kursowych (dodatnich lub ujemnych) w rozumieniu art. 15a ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 5 oraz ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem art. 15a ust. 4 tej ustawy, w brzmieniu nadanym Nowelizacją Ustawy, Wnioskodawca prawidłowo przyjął zasady wyceny operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych?
 
ILPB4/423-12/12-4/DS Czy z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych postępowanie Spółki w zakresie voucherów jest prawidłowe?
 
ILPB3/423-100/12-2/MS Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup części zamiennych do maszyny.
 
ILPB3/423-49/12-2/AO Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku zbycia celem umorzenia akcji (udziałów) w Spółce Nabywanej (umorzenie dobrowolne) w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku?
 
ILPB4/423-142/12-4/MC Czy w efekcie wdrożenia Systemu, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznawania przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub stosowania przepisów art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczących dochodów osiąganych w wyniku transakcji z podmiotami powiązanymi?
 
ILPB3/423-141/12-2/AO Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
ILPB3/423-145/12-2/AO Czy w związku z przeprowadzeniem procesu dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem i wypłaceniem wynagrodzenia dla wspólnika - osoby fizycznej w formie niepieniężnej, jaką będzie nieruchomość gruntowa, Spółka powinna rozliczać podatkowo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych to zdarzenie gospodarcze, skoro nie ma z tego tytułu żadnego przysporzenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1, a wprost przeciwnie w związku z przekazaniem nieruchomości na rzecz wspólników spadnie wartość aktywów Spółki?
 
ILPB3/423-129/12-2/MS Czy Spółka prawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów koszty związane z usługą doradztwa finansowego wynikającą z zawartej umowy z firmą doradczą?
 
IPTPB3/423-311/12-2/IR Czy ponoszone od dnia 1 lipca 2012 r. koszty związane z wypłatą renty dla pacjenta można uznać za koszty uzyskania przychodów zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze