Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 grudnia 2012 r.
 
IPPB5/423-1103/11-4/AJ 1)Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że Spółka Celowa, będąc cypryjskim funduszem inwestycyjnym PICIS, będzie zwolniona z opodatkowania CIT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a UPDOP w zakresie wypłacanych przez SKA do Spółki Celowej dochodów i przychodów Spółki Celowej, które mogą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w Polsce?2)Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że po przekształceniu Spółki w SKA nie będzie ona zobowiązana do wpłacenia, jako płatnik, podatku z tytułu dochodu Spółki Celowej z udziału w zyskach osób prawnych na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w związku z występowaniem w Spółce niepodzielonych zysków na dzień przekształcenia ?3)Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że SKA, jako płatnik, nie będzie zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dywidend wypłacanych przez SKA do Spółki Celowej i wpłacania tego podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego ?4)Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że SKA, dokonując wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 i pkt 2a UPDOP, na rzecz kontrahentów mających siedzibę (w rozumieniu właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) na terytorium Niemiec, Austrii i Słowacji, będzie mogła, jako płatnik, zastosować odpowiednie postanowienia tych umów w celu określenia ciążących na niej obowiązków, wynikających z art. 26 ust 1 UPDOP, w szczególności w zakresie zastosowania obniżonej stawki podatku zryczałtowanego bądź też zwolnienia z opodatkowania tych wypłat w Polsce ?

Wskaźniki gospodarcze