Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 stycznia 2013 r.
 
IPTPB3/423-337/12-2/MF 1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę w związku z wyżej opisanym procesem mogą stanowić, zgodnie z ogólną normą wynikającą z art. 15 ust. 1 w powiązaniu z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej: u.p.d.o.p.), koszty uzyskania przychodu w sytuacji, kiedy nie doszło do zbycia udziałów i akcji spółek detalicznych?
2. Czy przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie pierwsze, należy uznać, że wydatki te stanowią koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa art. 15 ust. 4d ustawy u.p.d.o.p.?
3. Czy w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie pierwsze i drugie, Spółka powinna rozpoznać poniesione wydatki jako koszt uzyskania przychodu na dzień ich ujęcia jako koszt w księgach rachunkowych, to jest na dzień 31 lipca 2012 r.?
 
IPTPB3/423-337/12-3/MF 1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę w związku z wyżej opisanym procesem mogą stanowić, zgodnie z ogólną normą wynikającą z art. 15 ust. 1 w powiązaniu z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej: u.p.d.o.p.), koszty uzyskania przychodu w sytuacji, kiedy nie doszło do zbycia udziałów i akcji spółek detalicznych?
2. Czy przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie pierwsze, należy uznać, że wydatki te stanowią koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa art. 15 ust. 4d ustawy u.p.d.o.p.?
3. Czy w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie pierwsze i drugie, Spółka powinna rozpoznać poniesione wydatki jako koszt uzyskania przychodu na dzień ich ujęcia jako koszt w księgach rachunkowych, to jest na dzień 31 lipca 2012 r.?
 
IPTPB3/423-360/12-2/PM Czy w przedstawionym stanie faktycznym wartość umorzonych zobowiązań stanowi po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze