Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 stycznia 2013 r.
 
ITPB3/423-246/12/MK Czy wspólnota mieszkaniowa postąpiła prawidłowo naliczając podatek od kwoty umorzonych należności przedawnionych ?
 
ITPB3/423-259/12/MK Czy zgodnie z zasadami przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej oraz przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka przy wyliczaniu kwoty dochodu wolnego od podatku powinna przyjąć faktyczną wysokość wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie od dnia uzyskania zezwolenia do ostatniego dnia jego obowiązywania w związku z realizacją opisanej wyżej inwestycji, nawet wówczas, gdyby wydatki te przewyższały kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w zezwoleniu, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej?
 
ITPB3/423-238/12/PST Czy do przedmiotowego pojazdu ma zastosowanie ograniczenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-247b/12/MT Kwalifikacja podatkowa wydatków dotyczących spotkań z kontrahentami i potencjalnymi kontrahentami.
 
ITPB3/423-255/12/AM Czy w przypadku podjęcia przez wspólników spółki osobowej uchwały o częściowym zwrocie w pieniądzu wkładów wspólników do spółki osobowej na rzecz tych wspólników, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy (wspólnika spółki osobowej) są wydatki na objęcie prawa do udziałów w spółce osobowej w wysokości nominalnej kwoty wkładów wniesionych do spółki osobowej?
 
ITPB3/423-256/12/AM Czy w przypadku podjęcia przez wspólników spółki osobowej uchwały o częściowym zwrocie w pieniądzu wkładów wspólników do spółki osobowej na rzecz tych wspólników, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy (wspólnika spółki osobowej) są wydatki na objęcie prawa do udziałów w spółce osobowej w wysokości nominalnej kwoty wkładów wniesionych do spółki osobowej?
 
ILPB3/423-160/12-2/AO Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie:
- ujęcia w kosztach uzyskania przychodów faktury VAT dotyczącej honorarium autorskiego w przypadku utworzenia rezerwy w księgach rachunkowych na koniec roku podatkowego,
- ujęcia w kosztach uzyskania przychodów faktury VAT dotyczącej honorarium autorskiego w przypadku nie utworzenia rezerwy w księgach rachunkowych na koniec roku podatkowego.

Wskaźniki gospodarcze