Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 stycznia 2012 r.
 
ITPB1/415-210/11/DP Czy wynagrodzenie przyznane członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 150 zł netto jest przychodem i podlega opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 18%, czy może należy uznać, że jest to dieta za udział w komisji i nie pobierać podatku dochodowego?
 
ITPB1/415-749/11/HD Czy w związku z objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Cypryjskiej w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Spółki Akcyjnej o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych w zamian udziałów przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna obejmowanych udziałów w Spółce Cypryjskiej, a organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej nie będą miały podstawy do określenia go w innej wysokości?
 
ITPB2/415-261/11/BM Czy przyznana dieta nie przekraczająca kwoty 2280 zł, może zostać uznana za dietę otrzymywaną przez osobę wykonującą czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z 17 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 
IBPBII/1/415-664/11/MK Czy wypłacone ekwiwalenty, które każdorazowo przekraczają kwotę 200 złotych należy opodatkować z uwzględnieniem 20% kosztów uzyskania przychodu?
 
IBPBII/1/415-684/11/MK Czy od jednej renty rodzinnej po mężu z Włoch należy pobierać podwójny podatek?
 
ITPB2/415-472/11/BK Obowiązek zapłaty podatku od zbycia nieruchomości.
 
ITPB2/415-509/11/BK Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości po upływie 5 lat od daty jej nabycia.
 
ILPB1/415-968/11-3/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów, odliczeń od dochodów oraz w zakresie wskazania metod podziału wykorzystania internetu dla celów prowadzenia działalności gospodarczej i dla celów prywatnych.
 
ILPB1/415-948/11-4/AMN Czy wartość świadczenia za transport i nocleg ustalona w następujący sposób: poniesiony koszt podzielony przez liczbę uczestników jest przychodem do opodatkowania należy wystawić PIT 8-C dla każdego uczestnika wyjazdu?
 
ILPB2/415-731/11-4/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty wypadkowej z Francji.
 
ILPB2/415-753/11-2/AJ Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.
 
ILPB2/415-798/11-2/JK Czy wymiana udziałów skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego po stronie składającego zapytanie Podatnika z tytułu uzyskania dochodu z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami, zwana dalej updof)?
 
ILPB1/415-942/11-3/AP Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-912/11-2/IM Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie warunków opłacania ryczałtu od przychodów.
 
ILPB1/415-942/11-4/AP Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-943/11-5/AP Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-943/11-6/AP Opodatkowanie dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-893/11-2/AMN Czy w momencie umowy zamiany nieruchomości Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego od całej wartości zamiany (stosownie do posiadanych udziałów)?
 
IBPBII/2/415-937/11/HS Skutki podatkowe przeniesienia własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania w wykonaniu umowy powierniczego zlecenia.
 
IBPBII/2/415-942/11/ŁCz skutki podatkowe sprzedaży akcji
 
IBPBII/2/415-976/11/ŁCz Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości z rozpoczętą budową
 
IBPBII/2/415-981/11/MM Skutki podatkowe sprzedaży gospodarstwa rolnego nabytego w spadku w 2009r.
 
IBPBII/2/415-983/11/ŁCz przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zakup nieruchomości, a następnie dokonanie darowizny ww. nieruchomości na rzecz swoich dzieci
 
IPPB1/415-784/11-4/JB Osiągnięty przez Wnioskodawcę przychód (dochód) z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (m.in. akcji i obligacji), podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem przychody (dochody) te nie mogą być zaliczone do przychodów (dochodów) z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wskaźniki gospodarcze