Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 stycznia 2012 r.
 
ITPB1/415-381/11/TK Podział nieruchomości, zniesienie współwłasności, przeniesienie współwłasności.
 
ITPB2/415-299a/11/MM Zakres opodatkowania przychodu z tytułu udostępnienia lokalu mieszkalnego.
 
ITPB1/415-379/11/AK Zakres skutków podatkowych czynności wyodrębnienia lokali, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz przekazania lokali na cele osobiste.
 
ITPB1/415-404/11/DP Czy przychody uzyskane z tytułu najmu dwóch domków letniskowych można opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 
IPTPB1/415-218/11-2/KO Czy Wnioskodawca może koszty poniesione na zakup oraz montaż drzwi antywłamaniowych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a kwotę podatku od towarów i usług odliczyć?
 
IPTPB1/415-204/11-6/KO Czy wydatek na czynsz za lokal wydzierżawiony od żony Wnioskodawcy stanowi koszt podatkowy w momencie poniesienia zarówno dla Wnioskodawcy?
 
IPTPB2/415-577/11-4/AKr 1.W jaki sposób opodatkowany jest przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A.?
2.Czy przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A. może być opodatkowany podatkiem liniowym?
 
IPTPB2/415-577/11-5/AKr 1.W jaki sposób opodatkowany jest przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A.?
2.Czy przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A. może być opodatkowany podatkiem liniowym?
 
IPTPB2/415-577/11-6/AKr 1.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariusz będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód?
2.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-577/11-7/AKr 1.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariusz będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód?
2.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 
IPTPB2/415-577/11-8/AKr 1.Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego przez akcjonariusza (Wnioskodawczynię) w związku z posiadaniem akcji S.K.A. odprowadza podatnik, czy S.K.A. jako płatnik?
 
IPTPB1/415-212/11-4/KO Czy Wnioskodawca może w całości, tzn. w kwocie brutto z faktury, zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, opłatę wstępną do umowy leasingowej?
 
IPTPB1/415-196/11-4/DS Czy należy opodatkować dofinansowanie jakie otrzymał użytkownik (osoba fizyczna) z Gminy na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zakup kompostowników i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?
 
IPTPB1/415-196/11-5/DS Czy należy opodatkować dofinansowanie jakie otrzymał użytkownik (osoba fizyczna) z Gminy na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zakup kompostowników i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?
 
IPTPB1/415-196/11-6/DS Czy należy opodatkować dofinansowanie jakie otrzymał użytkownik (osoba fizyczna) z Gminy na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zakup kompostowników i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?
 
IPTPB2/415-614/11/4/AK Czy w związku z przedstawioną sytuacją, a w szczególności faktem posiadania i użytkowania przez Wnioskodawcę części ww. mieszkania przez 17 lat, może być zastosowane wobec Niego prawo korzyści, powodujące odstąpienie od uiszczenia podatku z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat, czy też będzie zmuszony zapłacić podatek od zbycia 3/4 części tego mieszkania?
 
IPTPB2/415-604/11-2/MP Czy, zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2008 r., obejmuje wartość samego budynku mieszkalnego, czy również wartość działek na których budynek się znajduje? Czy, wobec tego od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia działek nabytych w 2008 r., w drodze spadku po zmarłym mężu wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym Wnioskodawczyni zameldowana była ponad 10 lat, należny jest podatek dochodowy?
 
IPTPB2/415-599/11-2/KR Czy art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do sprzedaży akcji w SKA, tj. czy do przychodów z kapitałów pieniężnych Wnioskodawca może zaliczyć, przychody ze sprzedaży akcji SKA?
 
IPTPB2/415-597/11-2/MP Czy w związku z tym, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, Wnioskodawczyni zakupiła będąc panną, to środki pieniężne, które przeznaczyła na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z mężem oraz na remont, modernizację, rozbudowę, nadbudowę przebudowę kredytowanej nieruchomości, będą liczone w całości przy rozliczeniu przychodów z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
Czy, mając do rozliczenia przed Urzędem Skarbowym kwotę 16.000,00 zł podatku od przychodu ze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które zakupiła będąc stanu wolnego - wpłaty na kredyt, na remont, modernizację, rozbudowę, nadbudowę przebudowę nieruchomości zakupionej wspólnie z małżonkiem zostaną zaliczone w 100% w poczet rozliczenia podatku od przychodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Wnioskodawczyni zaznacza, że wszystkie faktury i rachunki na remont wystawione są na Nią, a spłata kredytu na Nią i na męża.Reasumując, czy cała kwota będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) i e) ww. ustawy?
 
ITPB2/415-430/11/TJ Opodatkowanie zwrotu wkładu mieszkaniowego nabytego w drodze spadku.
 
ITPB2/415-434a/11/BK Czy wnioskodawcy przysługuje ulga na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko.

Wskaźniki gospodarcze