Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 stycznia 2012 r.
 
ITPB1/415-479/11/GR Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę od kupującego na pokrycie kosztów wysyłki, stanowią dla Niego przychód? Jeśli tak, to jaką stawką należy je opodatkować?
 
ITPB1/415-421/11/GR W jaki sposób Wnioskodawca powinien opodatkować podatkiem dochodowym sprzedaż gruntu pod nowo wybudowanym budynkiem?
 
ITPB1/415-429/11/TK Zakres opodatkowania wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionej do spółki kapitałowej.
 
ITPB3/415-21/11/DK Czy w świetle zdarzenia przyszłego dokonanie wymiany wszystkich posiadanych przez Wnioskodawcę Udziałów (20%) w Spółce, jednocześnie z innymi wspólnikami Spółki (na podstawie tej samej umowy), na udziały innej spółki (polskiej albo cypryjskiej), gdzie w konsekwencji spółka nabywająca uzyskałaby 100% udziałów w Spółce dających bezwzględną większość praw głosu, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy PIT, w szczególności art. 24 ust. 8a i 8b ustawy PIT?
 
ITPB3/415-18/11/DK Czy w świetle zdarzenia przyszłego dokonanie wymiany wszystkich posiadanych przez Wnioskodawcę Udziałów (20%) w Spółce, jednocześnie z innymi wspólnikami Spółki (na podstawie tej samej umowy), na udziały innej spółki (polskiej albo cypryjskiej), gdzie w konsekwencji spółka nabywająca uzyskałaby 100% udziałów w Spółce dających bezwzględną większość praw głosu, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy PIT, w szczególności art. 24 ust. 8a i 8b ustawy PIT?
 
ITPB3/415-16/11/DK Czy w świetle zdarzenia przyszłego dokonanie wymiany wszystkich posiadanych przez Wnioskodawcę Udziałów (20%) w Spółce, jednocześnie z innymi wspólnikami Spółki (na podstawie tej samej umowy), na udziały innej spółki (polskiej albo cypryjskiej), gdzie w konsekwencji spółka nabywająca uzyskałaby 100% udziałów w Spółce dających bezwzględną większość praw głosu, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy PIT, w szczególności art. 24 ust. 8a i 8b ustawy PIT?
 
IPTPB2/415-596/11-2/KR Czy w przypadku otrzymania przychodów w postaci wartości nominalnej objętych akcji lub udziałów w spółce mającej osobowość prawną (spółce kapitałowej), w związku z wniesieniem akcji SKA w formie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej (mającej osobowość prawną) będącej, rezydentem podatkowym Państwa Unii Europejskiej (w tym polskiej spółki kapitałowej), Wnioskodawca może ustalić koszty uzyskania przychodów według, istniejącej na dzień przekształcenia w SKA wartości bilansowej aktywów spółki komandytowej czy też według wartości rynkowej aktywów spółki komandytowej?
 
ILPB2/436-136/11-4/WS Sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku w 2010 r.
 
ILPB2/415-862/11-3/JK Opodatkowanie wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji.
 
ILPB1/415-1099/11-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB2/415-863/11-3/JK Opodatkowanie wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji.
 
ILPB1/415-1100/11-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB2/415-865/11-3/JK Opodatkowanie wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji.
 
ILPB1/415-1101/11-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB2/415-864/11-3/JK Opodatkowanie wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji.
 
ILPB2/415-751/11-4/AJ Czy otrzymywany przez Wnioskodawczynię przychód z tytułu emerytury wdowiej przyznanej przez Regionalną Kasą Ubezpieczeń Chorobowych we Francji, która jest świadczeniem z obowiązkowego systemu ubezpieczeń państwa Francuskiego, oraz przychód z tytułu emerytury wdowiej z ubezpieczenia społecznego Francuskiego, powinien być zwolniony, z opodatkowania w państwie Polskim i nie powinna odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu. ponieważ nie podlega on opodatkowaniu w państwie francuskim?
 
ILPB1/415-941/11-2/IM Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych wygranych Uczestnikom Konkursu?
 
ILPB1/415-1102/11-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-1103/11-2/AA Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 
ILPB1/415-934/11-2/AG Czy Wnioskodawca mógł zastosować przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym i jednorazowo zamortyzować środek trwały w miesiącu lipcu?
 
ILPB1/415-949/11-2/AA Czy wydatki poniesione na remont można zaliczyć do kosztów podatkowych?
 
ILPB2/415-773/11-3/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB2/415-774/11-3/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 
ILPB2/415-768/11-2/ES Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
 
ILPB1/415-1098/11-2/AA 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 
ILPB1/415-971/11-2/AMN Czy wartość nagród (wygranych) będzie u wszystkich laureatów konkursu stanowiła przychód do opodatkowania podatkiem ryczałtowym w wysokości 10%?
 
ILPB1/415-1097/11-2/AA 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 
ILPB1/415-1042/11-3/AG Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ILPB1/415-1095/11-2/AA 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 
ILPB1/415-1096/11-2/AA 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Wnioskodawczyni będąca akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej (dochód), zgodnie z art. 10 ust. 1pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 1, powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłaty dywidendy ze spółki komandytowej, oraz że nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 
ILPB1/415-1202/11-2/AG Czy otrzymywane z tytułu pełnienia w projekcie funkcji Specjalisty ds. obsługi projektu wynagrodzenie miesięczne wspólnika spółki cywilnej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim przekazywane jest ono w formie dotacji z budżetu państwa oraz na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 w zakresie, w jakim przekazywane jest ono jako płatność ze środków europejskich?
 
ILPB2/415-980/11-2/TR Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 
ILPB1/415-991/11-2/AA Czy odsetki od prywatnego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup i modernizację budynku, będącego źródłem przychodu z działalności gospodarczej (przychody z najmu), można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
ILPB1/415-973/11-2/AA Czy inwestycję w postaci rozbudowy oraz modernizacji już istniejącego budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej można zakwalifikować jako ulepszenie środka trwałego (całkowicie umorzonego) i amortyzować po zakończeniu inwestycji wg tej samej metody i stawki (z dnia wprowadzenia po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych (6 marca 1997 rok) zastosowano wówczas stawkę indywidualną 10% dla budynku używanego)?
 
ILPB1/415-967/11-2/AA Czy powiatowy inspektorat weterynarii jest zobowiązany jako płatnik pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku wypłaty świadczeń wynikających z umów zawartych na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej z podmiotami prowadzącymi zakład leczniczy dla zwierząt?
 
ITPB2/415-393/11/BK Czy zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych są zapomogi pieniężne wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych z tytułu długotrwałej choroby przyznane w oparciu o zaświadczenie lekarskie?
 
ITPB2/415-394/11/BK Czy dofinansowanie do wypoczynku pracowników i innych osób uprawnionych, jako świadczenie finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych do 380 zł rocznie?

Wskaźniki gospodarcze